Skärpa sharpen

Standardskärpa för svarsbilder. Anger om svarsbilder ska göras skarpare om de skalas före kodning.

Egenskaper section-faf57183efa0456fb37a7803a9486248

Flagga.

Standard section-e6f1f81ef5c949a488b2002581bda0d0

Ärvs från default::Sharpen om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-85393c62428f49739a2510f9427d3607

sharpen=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49