Den sammansatta arbetsytan the-compositing-canvas

Lager sätts samman i den ordning som anges av kommandot layer=, där lager med högre nummer döljer lager med lägre nummer.

Lager 0 utgör bakgrundslagret, som alltid krävs och som definierar den sammansatta bildens storlek. Alla lagertyper tillåts för lager 0. Storleken på lager 0 måste definieras, antingen explicit med size= eller implicit, baserat på innehållets bild eller text. De områden i andra lager som ligger utanför lagrets område 0 inkluderas inte i utdatabilden.

NOTE
När alla lager har förenklats konverteras den sammansatta bilden till den slutliga svarsbilden, enligt inställningarna i visa kommandon och attribut.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49