Regeluppsättningsfiler rule-set-files

Regeluppsättningsfiler är XML-formaterade textfiler och måste följa gällande standarder och konventioner.

RuleSet.xsd är installerat i standardkatalogmappen och bör användas för att validera regeluppsättningsfiler innan de skickas till Image Serving. Strikta tolkningar används och regeluppsättningsfiler som inte följer RuleSet.xsd läses inte in.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49