Makrofil macrofile

Sökväg till makrodefinitionsfil. Anger filen som innehåller makrodefinitionerna för den här materialkatalogen.

Egenskaper section-74ab431f12fb4fc9b1e222c752cfb4cb

Textsträngsvärde. Absolut sökväg eller sökväg i förhållande till katalogmappen.

Standard section-1ceb724a30444a5fbb870105b83c212c

Tom, vilket anger att den här materialkatalogen inte har privata makrodefinitioner.

Se även section-22638a9ff5e9493ea93222e5f49febde

Makrodefinitioner

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49