Den sammansatta arbetsytan the-compositing-canvas

Om req=img bestäms storleken på den sammansatta arbetsytan helt av storleken på lagret 0.

Om size= för lager 0 anges inte uttryckligen, används lageromformningarna för att beräkna storleken på den sammansatta arbetsytan (se nedan).

If req=tmb, bestäms storleken på den sammansatta arbetsytan av size= anges för lager 0, eller, om storlek inte anges, ställs storleken på arbetsytan in på vyrektangeln (se nedan).

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49