DefaultThumbPix defaultthumbpix

Standardstorlek för miniatyrbild. Används i stället för attribut::DefaultPix för miniatyrbegäranden (req=tmb).

Servern begränsar svarsbilderna till att inte vara större än den här bredden och höjden om en miniatyrbildsbegäran ( req=tmb) anger inte storleken explicit och inte visningsstorleken explicit med wid=, hei=, eller scl=.

Egenskaper section-650d9b1194fb4c47a03c6809e6b4af0e

Två heltal, 0 eller större, avgränsade med kommatecken. Bredd och höjd i pixlar. Antingen eller båda värdena kan anges till 0 för att behålla dem obegränsade.

Gäller inte kapslade/inbäddade begäranden.

Standard section-2c4a4f14540449638822913513170ff1

Ärvs från default::DefaultThumbPix om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-4ad00963ffa049fcb17ad63e6bbe7ac4

wid= , hei=, scl=, attribute::DefaultPix

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49