scl scl

Skalvyn. Skalar den sammansatta bilden med inverterad invFactor.

scl= *invFactor*

invFactor
Inverterad skalfaktor (verklig större än 0,0).

Ingen skalförändring används när scl=1. An invFactor ett värde som är större än 1,0 nedskalningar och mindre än 1,0 förstorar den sammansatta bilden.

If scl= har angetts, och wid= och/eller hei= finns också, bilden beskärs till wid= och/eller hei= efter skalförändring.

NOTE
Ett fel returneras om den beräknade eller standardinställda svarsbilden är större än attribute::MaxPix.

Egenskaper section-60af012719db477db4a4703e9a6da5f5

Visa attribut. Det används oavsett den aktuella lagerinställningen.

Standard section-32502fa218a24e1f9c65f41c0260b56a

Om ingen wid=, hei=, eller scl= anges har svarsbilden antingen samma storlek som den sammansatta bilden, eller attribute::DefaultPix, beroende på vad som är mindre.

Exempel section-a33f6239476a4b438d939656ad99aa76

Se exemplet i rotate= för en gemensam tillämpning av scl=.

Se även section-ccefd5de59924059903d66d4974ce317

wid= , hei=, attribute::DefaultPix

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49