printerMark printermark

Visa skrivarmärken. Anger hur skrivarmärkena ska visas.

printerMark= *ytmärken*, *utfallsmärken*, *passmärken*, *färgremsor*, *sidinformation*, *style*, *linjebredd*, *inbäddning av lager*

De olika märkena kan stängas av eller slås på. Du kan också styra skrivarmärkenas format.

Följande värden är giltiga:

ytmärken=
0|1
Standardvärdet är 0.
utfallsmärken=
0|1
Standardvärdet är 0.
passmärken=
0|1
Standardvärdet är 0.
färgremsor=
0|1
Standardvärdet är 0.
sidinformation=
0|1
Standardvärdet är 0.
style=

Standard

InDesignJ1

InDesignJ2

Illustrator

IllustratorJ

QuarkXPress

Standard är Standard
linjebredd=
Alla värden i intervallet 0,125-2,0, båda värdena inkluderade.
Standardvärdet är 0,25.
layer embed=
0|1
Standardvärdet är 1.

Exempel section-d2e394ddabe14f4ea63af6dab233a163

&printerMark=1,1,1,1,1,Illustrator,.25,1

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49