Installation av Image Serving installation

Installation av Image Serving innefattar två större serverkomponenter:

  • Bildserver. En fristående, inbyggd kodkörbar fil.
  • Platform Server. En fristående Java™-webbapplikation och applikationsserver.

Bildåtergivning är en del av dessa två serverkomponenter.

I följande instruktioner install_root refererar till rotmappen där Image Serving och Image Rendering är installerade. Och server:port refererar till värdnamnet eller IP-adressen och portnumret som konfigurerats som huvudavlyssningsporten för Platform Server.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49