ResMode resmode

Standardläge för omsampling. Anger de standardattribut för omsampling och interpolation som ska användas för skalning av bilddata.

Används när resMode= har inte angetts i en begäran.

Egenskaper section-493f900be522486f97710cebdc4460c2

Enum. Ange 2 för bilin, 3 för bicubeller 4 för sharp2 interpolationsläge (se resMode= för mer information). sharp (1) har tagits bort. Använd sharp2 (4) i stället för att ge bästa resultat.

Standard section-35f980e745fc4d79a2621e8abacc724d

Ärvs från default::ResMode om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-6c86322b52e9418093d189e9b29dbb75

resMode=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49