AudioBitRate audiobitrate

Bithastighet för ljud. Långt värde som representerar ljudbithastigheten för videoresursen.

Används av req=set och req=mbrSetbegäranden om att exportera bithastighetsdata.

Gäller endast den statiska innehållskatalogen.

Egenskaper section-76731467b23240ac89b0767491c6020b

Heltalsvärde (bit/s)

Standard section-dba669ea75354671bbdb3b520e2f6911

Ingen.

Se även section-7ffaec68b992426dad1c9ac0792f326f

req=set , req=mbrSet, Medieuppsättningsbegäranden

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49