PublishInfo publishinfo

Kataloganteckningssträng. Textsträng som kan användas för att identifiera katalogversionen, publiceringsdatumet och så vidare.

Innehållet i fältet returneras med req=catalogprops. I annat fall används inte attributet.

Egenskaper section-73ff2a7c2e5b4c7a952453276f5bed23

Textsträng.

Standard section-82e5a885e142414f996c609efbb962b1

Ärvs från default::PublishInfo om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-d61c31afb3dd4ae2abc6285db80c4f8a

req=kataloger

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49