Konfigurationsfiler configuration-files

Konfigurationsinställningarna för bildåtergivning lagras i Platform Server konfigurationsfil.

Konfigurationsfilen för plattformsservern finns på install_root/ImageServing/conf/PlatformServer.conf. Filen är en JAVA-egenskapsfil. Försiktighet måste iakttas för att följa tillämpliga konventioner, annars måste Platform Server kanske inte kan starta. Ett dubbelt omvänt snedstreck (\\) eller ett enkelt snedstreck (/) måste användas i stället för ett enkelt omvänt snedstreck () i Windows-filsökvägar eftersom det omvända snedstrecket används som ett escape-tecken i den här filtypen. Filen innehåller odokumenterade egenskaper som är avsedda för intern serveranvändning och får inte ändras.

Se Referens för konfigurationsinställningar för en lista över alla konfigurationsinställningar för bildåtergivning.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49