Förfaller expiration

Klientens standardtid för cache till livstid. Anger ett standardintervall för förfallodatum om en viss katalogpost inte innehåller en giltig katalog::Förfallovärde.

Egenskaper section-063be3b2f13a48a3a5ab8080718e9812

Reellt tal, 0 eller högre. Antal timmar till förfallodatum sedan svarsdata genererades. Ange 0 om du alltid vill att svarsbilden ska upphöra att gälla omedelbart, vilket i praktiken inaktiverar klientcache-lagring. Ange till -1 för att markera som never expire.

Standard section-f55308b195c04083996f6717c8537634

Ärvs från default::Expiration om den inte är definierad eller om den är tom.

TTL (Time-To-Live) är längden innan cachen förfaller. Standardvärdet för TTL är 10 timmar.

Se även section-b2411d99ddb14115ad475d506efd8967

katalog::Förfallotid , attribute::DefaultExpiration, attribute::NonImgExpiration

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49