setAttr setattr

Ange ett attribut för ett givet s7:elementID.

setAttr.elementID={ *attributeName*= *attributeValue*, *attributeName*= *AttributeValue*…}

Om ett FXG-nodelement har en s7:elementID kan du ändra attributen för den noden. Du kan ange så många attribut/värde-par du vill. Attributen behöver inte redan definieras i FXG, men de måste vara giltiga för nodelementet. Alla värden däremellan {} måste vara Escaped.

Exempel section-9c37470d5f0349e5b0a97291782cb7a6

Anta en s7:elementID="Group1" -attribut definieras för en BitmapGraphic nod, gäller följande:

&setAttr.Group1={x=250%26y=170%26rotation=90%26scaleX=1%26scaleY=0.5}

Det här exemplet ställer in x, y, rotation, scaleX och scaleY för BitmapGraphic och åsidosätter befintliga värden.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49