Externa bildkällor foreign-image-sources

Image Serving stöder åtkomst till källbilder på externa HTTP- och FTP-servrar.

Ange en extern URL för en src= eller en mask= kommando, Avgränsa bara hela den inbäddade URL:en med klammerparenteser:

…&src={ *foreignUrl*}&…

Fullständiga absoluta URL:er (om attribute::AllowDirectUrls är inställt) och URL:er i förhållande till attribute::RootUrl är tillåtna. Ett fel inträffar om en absolut URL är inbäddad och attributet: AllowDirectUrls är 0 eller om en relativ URL har angetts och attribute::RootUrl är tom.

Externa bilder cachelagras av servern enligt de cachelagringsrubriker som ingår i HTTP-svaret.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49