effekt effect

Välj Effektlager. Markerar ett effektlager och startar ett nytt lagersegment i strängen för begäran, som är associerad med det aktuella lagret.

effect= *n*

n
Effektlagrets nummer (inte lika med 0).

Alla kommandon i det nya segmentet används på det angivna effektlagret. Ett effektlagersegment avslutas av nästa layer= eller effect= eller i slutet av begäran.

Värdet n måste vara mindre än 0 för yttre lagereffekter (det vill säga effekter bakom det överordnade lagret) och större än 0 för inre lagereffekter (det vill säga effekter i det överordnade lagret). Effektlagrets nummer behöver inte följa på varandra.

Effektlagrets nummer anger z-ordningen, om det finns flera effektlager för samma överordnade lager. Lager med högre nummer placeras ovanpå lager med lägre nummer.

Effektlager kan kopplas till layer=comp.

Egenskaper section-e11f795deff345779ce280a82cf221ca

Effektlager, kommando. Värdet n får inte vara 0.

Standard section-84bbe1cfe7a94040827c994323ac59d4

Ingen.

Exempel section-adf2fd8edb184803a2603d7b9a6db6da

…&layer=5&src=/myCat/myImage&size=200,200&effect=-1&$shadow$&…

Se även section-573273e9e0e64103a5764075f5e50180

layer=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49