AllowDirectURLs allowdirecturls

Tillåt absoluta käll-URL:er.

Ange till 1 för att tillåta absoluta HTTP-URL:er (som börjar med " http://") in src= kommandon. Ange till 0 för att inte tillåta absoluta URL:er.

Egenskaper section-9246bc06c7484f9e8f65a5edb24f6854

Flagga.

Standard section-a881c30ea28e47e296faa890c3bd6daf

Ärvs från default::AllowDirectUrls om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-66e0c597a8b04155b40538385312b389

src= , attribute::RootUrl

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49