Architectuur architecture

Workflows worden afgehandeld door een specifieke module. Deze module kan op meerdere servers worden gestart om de verwerkingsbelasting te delen.

  • Het runwf-proces (Workflow Instance Runner) voert alle taken van een bepaalde workflowinstantie uit. Wanneer er geen uit te voeren taken voorlopig zijn, wordt het "passief", dat wil zeggen het bewaart zijn status in het gegevensbestand, dan houdt op.
  • De wfserver-module (Workflow Server) bewaakt de huidige workflowinstanties. Als er een taak moet worden uitgevoerd, maakt deze module een proces om de bijbehorende instantie te activeren (of opnieuw te activeren).
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1