[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

A/B-tests configureren configuring-a-b-testing

In deze sectie wordt beschreven hoe u een workflow bouwt om A/B-tests uit te voeren.

  1. Maak een nieuwe workflow en configureer vervolgens een Query activiteit om de gewenste bevolking te bereiken.

  2. Voeg een Splitsen activiteit om de doelpopulatie in meerdere subgroepen te verdelen.

  3. Open de activiteit, dan vorm elke ondergroep volgens uw behoeften. Voor meer op hoe te om een te vormen Split activiteit, zie deze sectie.

    In dit voorbeeld willen we twee nieuwe onderwerpen testen voor een nieuwsbrief door ze allemaal te presenteren aan 10 procent van de doelgroep.

  4. Voeg een overgang toe om de nieuwsbrief met het huidige onderwerp naar de resterende bevolking te sturen. Activeer de Generate complement van de General tab.

  5. Voeg voor elke subset de versie van de levering toe die u wilt testen.

U kunt de workflow nu starten. Zodra de leveringen zijn verzonden, zult u het gedrag van de drie ondergroepen in de leveringslogboeken kunnen volgen, om te zien welk onderwerp het meest succesvol is geweest.

Met workflows kunt u ook uw processen automatiseren door automatisch de variant te identificeren die beter presteerde en deze vervolgens naar de resterende populatie te verzenden. Raadpleeg voor meer informatie deze use case.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1