[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

AB-tests: A/B Testen van dit gebruiksgeval ab-testing-use-case

In dit geval gaan we twee inhoud van de e-maillevering vergelijken via een doelworkflow. Het bericht en de tekst zijn identiek in beide leveringen: alleen de layout wordt gewijzigd.

De beoogde populatie is verdeeld in drie: twee testgroepen en de resterende populatie. Een verschillende versie van de levering wordt verzonden naar elke testgroep.

Na de levering, wordt een 5 dagen wachttijdperiode gevormd alvorens de resultaten van de beste open tarieven te verzamelen. De inhoud van de levering met de hoogste score wordt dan teruggewonnen door een manuscript en verzonden naar de bevolking die niet als testgroep werd gebruikt.

Houd er rekening mee dat de criteria die bepalen welke levering het beste is, kunnen worden aangepast aan uw behoeften. Het kan de open tarief, het klikthrough tarief, het abonnementstarief, reactiviteit, enz. zijn.

Bovendien had de in dit gebruiksgeval gedetailleerde test alleen betrekking op twee leveringen, maar u kunt zo veel versies testen als nodig is. Voeg gewoon activiteiten toe aan de workflow.

De belangrijkste stappen voor dit gebruik zijn:

Verwante onderwerpen:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1