[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Aan de slag met A/B-tests get-started-a-b-testing

Met A/B-tests kunt u meerdere versies van een levering vergelijken met elkaar om te bepalen welke versie de grootste invloed heeft op de doelpopulatie.

Hiervoor moet u eerst meerdere varianten van de levering definiëren. Elke variant wordt dan verzonden naar bevolkingssteekproeven om te bepalen welke beter afhankelijk van de criteria van uw keus (opent, spamklachten, klikt op een specifieke verbinding,…) presteert.

In het onderstaande voorbeeld is de leveringsdoelstelling opgesplitst in twee groepen, die elk 50% van de doelpopulatie vertegenwoordigen. Elke groep ontvangt twee versies van de levering met twee verschillende promotieaanbiedingen. Nadat de levering wordt verzonden, wordt geconcludeerd dat de variant A beter presteerde, die op het aantal kliks op de promotieaanbiedingen wordt gebaseerd.

Met Campaign Classic, A/B wordt het testen uitgevoerd door werkschema's, waar u de bevolking specificeert om te richten evenals de groepen die elke variant zullen ontvangen (zie A/b-tests configureren).

De belangrijkste stappen zijn:

  1. Doel de gewenste bevolking.

  2. Gesplitst de bevolking in subsets waarop u de varianten van uw levering zult testen.

    U kunt bijvoorbeeld een versie van een levering verzenden naar een klein deel van de doelpopulatie en een andere versie naar de resterende populatie. Dit staat u toe om een nieuwe versie van een levering in tegenstelling tot de levering te testen die gewoonlijk naar uw klanten wordt verzonden. U kunt de doelpopulatie ook opsplitsen in drie groepen om ze drie verschillende versies van een levering te sturen.

  3. Meerdere versies maken van de levering voor elke deelverzameling. De te testen variant kan het onderwerp, de berichtinhoud, de naam van de afzender enz. zijn.

  4. Start de workflow en gebruik vervolgens de knop leveringslogs het gedrag van de subsets met elke variant te analyseren.

NOTE
Met workflows kunt u ook uw processen automatiseren door automatisch de variant te identificeren die beter presteerde en deze vervolgens naar de resterende populatie te verzenden. Raadpleeg voor meer informatie deze use case.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1