element element--element

Inhoudsmodel content-model-4

element:==(attribute | compute-string | dbindex | default | element | help | join | key | sysFilter | translateDefault)

Attributen attributes-4

_operation (string), advanced (boolean), aggregaat (string), applyIf (string), automatische schakeling (boolean), behoortTo (string), convDate (string), dataPolicy (string), dataSource (string), dbEnum (string), defOnDuplicate (boolean), default (string), desc (string), displayAsField (boolean) lean), doesNotSupportDiff (boolean), edit (string), emptyKeyValue (string), enum (string), enumImage (string), expandSchemaTarget (string), expr (string), externalJoin (boolean), feature (string), featureDate (boolean), filterPath (string), folderLink (model) string), folderProcess (string), fullLoad (boolean), hiërarchical (boolean), hiërarchicalPath (string), img (string), inout (string), integriteit (string), label (string), labelSingular (string), length (string), localizable (boolean), name (MNTOKEN), noDbIndex (boolean), noKey boolean), ordered (boolean), overflowtable (boolean), pkSequence (string), pkgStatus (string), ref (string), required (boolean), revAdvanced (boolean), revCardinality (string), revDesc (string), revExternalJoin (boolean), revIntegrity (string) Label (string), revLink (string), revTarget (string), revVisibleIf (string), sql (boolean), sqlname (string), sqltable (string), tableSpace (string), tableSpaceIndex (string), target (MNTOKEN), template (string), temporaryTable (boolean), translateDefault (string), translateExpr (tekenreeks), type (MNTOKEN), unbound (Boolean), gebruiker (Boolean), userEnum (tekenreeks), visibleIf (tekenreeks), xml (Boolean), xmlChildren (Boolean)

Ouders parents-4

<srcschema>

<element>

Kinderen children-4

 • <attribute>
 • <compute-string>
 • <dbindex>
 • <default>
 • <element>
 • <help>
 • <join>
 • <key>
 • <sysfilter>
 • <translateddefault>

Beschrijving description-4

Er zijn vier typen <element> elementen in Adobe Campaign:

 • Root <element> : definieert de naam van de SQL-tabel die overeenkomt met het schema.
 • Structuur <element> : definieert een groep van <element> of <attribute> elementen.
 • Koppeling <element> : definieert een koppeling. Deze elementen moeten het kenmerk "@type=link" bevatten.
 • XML <element> : definieert een teksttype "mData"-veld. Dit element moet het kenmerk "@type=xml" bevatten.

Beschrijving van kenmerk attribute-description-4

 • _operation (string): definieert het type schrijven in de database.

  Dit kenmerk wordt vooral gebruikt bij het uitbreiden van out-of-box schema's.

  Toegankelijke waarden zijn:

  • "none": verzoening alleen. Dit betekent dat Adobe Campaign het element zal herstellen zonder het bij te werken of een fout te genereren als het niet bestaat.
  • "insertOrUpdate": update met invoeging. Dit betekent dat Adobe Campaign het element bijwerkt of maakt als het niet bestaat.
  • "insert": invoeging. Dit betekent dat Adobe Campaign het element invoegt zonder te controleren of het bestaat.
  • "update": update. Dit betekent dat Adobe Campaign het element zal bijwerken of een fout zal produceren als het niet bestaat.
  • "delete": schrapping. Dit betekent dat Adobe Campaign elementen herstelt en verwijdert.
 • geavanceerd (Boolean): als deze optie is geactiveerd (@advanced="true"), kunt u het kenmerk verbergen in de lijst met beschikbare velden die toegankelijk zijn voor het configureren van een lijst in een formulier.

 • aggregaat (tekenreeks): hiermee kunt u de definitie van een <element> via een ander schema. Dit kenmerk ontvangt een schemadeclaratie in de vorm van een "namespace:name".

 • applyIf (string): voorwaarde voor het toepassen van de index. Dit kenmerk ontvangt een XTK-expressie.

 • Automatisch (Boolean): als deze optie is geactiveerd (automatische controle="true"), wordt automatisch een unieke sleutel gedefinieerd. Deze optie mag alleen worden gebruikt voor het hoofdelement van het schema. Waarschuwing: Adobe Campaign garandeert alleen dat de gegenereerde sleutel uniek is. Het is niet gegarandeerd dat de hoofdwaarden opeenvolgend en incrementeel zijn.

 • dataPolicy (string): hiermee kunt u goedkeuringsbeperkingen opgeven voor waarden die zijn toegestaan in het SQL-veld. De waarden voor dit kenmerk zijn:

  • "none": geen waarde
  • "smartCase": hoofdletters van eerste letters
  • "lowerCase": alle kleine letters
  • "upperCase": alle hoofdletters
  • "email": e-mailadres
  • "Telefoon": telefoonnummer
  • "id": id-naam
  • "resIdentifier": bestandsnaam
 • dbEnum (tekenreeks): ontvangt de interne naam van een "gesloten" opsomming. De opsommingswaarden moeten worden gedefinieerd in de <srcschema>.

 • defOnDuplicate (Boolean): als dit kenmerk wordt geactiveerd, wordt de standaardwaarde (gedefinieerd in @default) automatisch opnieuw toegepast op de record wanneer een record wordt gedupliceerd.

 • default (string): hiermee kunt u elementgedrag definiëren (aanroepen van een functie, standaardwaarde). Dit kenmerk ontvangt een XTK-expressie.

 • desc (tekenreeks): hiermee kunt u een beschrijving van het element invoegen. Deze beschrijving wordt getoond in de statusbar van de interface.

 • displayAsField (Boolean): als dit kenmerk is geactiveerd, wordt een "link"-type gebruikt <element> wordt weergegeven als een veld in de structuurweergave van de schema's ("Structuur" tabblad). Op deze manier is het mogelijk om een koppeling weer te geven als een lokaal veld en het gedrag ervan te wijzigen tijdens een query. Wanneer het element wordt gevonden in SELECT van een query, wordt de waarde van het koppelingsdoel gebruikt. Wanneer het element in WAAR van een vraag wordt gevonden, zal de onderliggende sleutel van de verbinding worden gebruikt.

 • bewerken (tekenreeks): dit kenmerk geeft het type invoer aan dat wordt gebruikt in het formulier dat is gekoppeld aan het schema.

 • enum (tekenreeks): ontvangt de naam van de opsomming die aan het veld is gekoppeld. De opsomming kan in het zelfde schema of in een ver schema worden opgenomen.

 • expr (tekenreeks): dit kenmerk definieert een berekend veld waarvoor geen definitie in de tabel is opgeslagen. Het ontvangt een Xpath- of een XTK-expressie (string).

 • externalJoin (boolean): externe samenvoeging in een element van het type "link".

 • feature (tekenreeks): definieert een kenmerkveld: deze velden worden gebruikt voor het uitbreiden van de gegevens in een bestaande tabel, maar met opslag in een bijlage-tabel. Accepteerde waarden zijn:

  • "shared": de inhoud wordt opgeslagen in een gedeelde tabel per gegevenstype
  • "toegewezen": de inhoud wordt opgeslagen in een speciale tabel

  SQL-kenmerktabellen worden automatisch gebaseerd op het kenmerktype:

  • toegewezen: Ft_[name_of_the_schema_containing_the_characteristic]_[name_of_the_characteristic]
  • gedeeld: Ft_[type_of_key_of_the_schema_containing_the_characteristic]_[type_of_the_characteristic]

  Er zijn twee typen kenmerkvelden: eenvoudige velden waarvoor één waarde is toegestaan op het kenmerk, en meerkeuzevelden waarin het kenmerk is gekoppeld aan een verzamelingselement dat meerdere waarden kan bevatten.

  Wanneer een eigenschap in een schema wordt bepaald, moet dit schema een belangrijkste sleutel hebben die op één enkel gebied wordt gebaseerd (de samengestelde sleutels zijn niet geoorloofd).

 • featureDate (boolean): kenmerk gekoppeld aan het eigenschapveld "@feature". Als de waarde "true" is, kunt u erachter komen wanneer de waarde voor het laatst is bijgewerkt.

 • filterPath (tekenreeks): dit kenmerk ontvangt een Xpath en u kunt een filter op een veld definiëren.

 • folderLink (tekenreeks): dit kenmerk ontvangt de naam van de koppeling waarmee u de bestanden met entiteiten kunt herstellen.

 • folderModel (tekenreeks): definieert het type map waarin entiteitsopslag mogelijk is. Dit kenmerk wordt alleen gedefinieerd als "@folderLink" aanwezig is.

 • folderProcess (tekenreeks): definieert de koppeling waar de instanties van het entiteitmodel worden opgeslagen. Dit kenmerk wordt alleen gedefinieerd als "@folderLink" aanwezig is.

 • fullLoad (boolean): dit kenmerk dwingt de weergave van alle records in een tabel tijdens de veldselectie in een formulier.

 • img (tekenreeks): ontvangt het pad van een afbeelding die aan een element is gekoppeld. De waarde van dit kenmerk is van het type "namespace:image name". Bijvoorbeeld: img="cus:myImage.jpg". De afbeelding moet fysiek naar de toepassingsserver worden geïmporteerd.

 • integriteit (tekenreeks): referentiële integriteit van de instantie van de brontabel in de richting van de doeltabel.

  Toegankelijke waarden zijn:

  • "define": Adobe Campaign verwijdert de entiteit niet als ernaar wordt verwezen via de koppeling
  • "normal": wanneer de broninstantie wordt verwijderd, worden de toetsen van de koppeling op de doelinstantie geïnitialiseerd (standaardmodus). Bij dit type integriteit worden alle externe toetsen geïnitialiseerd
  • "own": als u de broninstantie verwijdert, wordt de doelinstantie verwijderd
  • "eigen exemplaar": vergelijkbaar met "eigen" (in geval van verwijdering) of duplicaten van voorvallen (in geval van duplicatie)
  • "neutral": doet niets
 • label (tekenreeks): elementlabel.

 • labelSingular (string): label (enkelvoudige vorm) van het element dat in sommige delen van de interface wordt gebruikt.

 • length (tekenreeks): max. Het aantal tekens dat is geautoriseerd voor een waarde van het SQL-veld voor het type "string".

 • localizable (boolean): als dit kenmerk is geactiveerd, geeft dit kenmerk het gereedschap Verzameling de waarde van het kenmerk "@label" voor vertaling (intern gebruik) weer.

 • naam (MNTOKEN): interne naam van het element dat overeenkomt met de naam van de tabel. De waarde van het kenmerk "@name" moet kort zijn, bij voorkeur in het Engels, en voldoen aan naamgevingsbeperkingen die zijn gekoppeld aan XML.

  Als het schema naar de database wordt geschreven, worden automatisch voorvoegsels aan de veldnaam toegevoegd door Adobe Campaign.

  • "i": prefix voor het type 'integer'.
  • "d": prefix voor het type 'double'.
  • "s": voorvoegsel voor het tekenreekstype.
  • "ts": voorvoegsel voor het type 'date'.

  Om de naam van de lijst op een autonome manier te bepalen, moet u het "@sqltable"attribuut in de definitie van het belangrijkste schemaelement gebruiken.

 • noDbIndex (Boolean): hiermee kunt u opgeven dat het element niet wordt geïndexeerd.

 • ordered (boolean): als het kenmerk is geactiveerd (ordered="true"), behoudt Adobe Campaign de declaratiereeks van het element in een XML-verzamelingselement.

 • pkSequence (tekenreeks): ontvangt de naam van de reeks die moet worden gebruikt voor het berekenen van een automatisch incrementele sleutel. Dit kenmerk mag alleen worden gebruikt als een automatisch incrementele sleutel is gedefinieerd voor het hoofdelement van het schema.

 • pkgStatus (tekenreeks): Tijdens de pakketexport worden waarden in aanmerking genomen als functie van de waarde van deze eigenschap:

  • "always": het element zal altijd aanwezig zijn
  • "never": het element zal nooit aanwezig zijn
  • "default (or none)": het element wordt geëxporteerd tenzij het het standaardelement is of als het geen intern veld is en niet compatibel zou zijn met andere instanties
 • ref (tekenreeks): dit kenmerk definieert een verwijzing naar een element >element> dat wordt gedeeld door verschillende schema's (definitie factoring). De definitie wordt niet gekopieerd naar het huidige schema.

 • vereist (Boolean): als dit kenmerk is geactiveerd (@required="true"), wordt het veld gemarkeerd in de interface. Het label van het veld wordt rood in formulieren.

 • revAdvanced (Boolean): als dit kenmerk wordt geactiveerd, geeft dit aan dat de tegenovergestelde koppeling een "geavanceerde" koppeling is.

 • revCardinality (tekenreeks): dit kenmerk definieert de kardinaliteit van een koppeling tussen twee tabellen. Het wordt gebruikt in een "link"-type <element>.

  Mogelijke waarden zijn:

  • "single" : eenvoudige koppeling van het type 1-1
  • "unbound": koppeling voor verzameling van het type 1-N

  Als het kenmerk niet is opgegeven tijdens het maken van koppelingen, is de standaardinstelling 1-N.

 • revDesc (tekenreeks): dit kenmerk ontvangt een beschrijving die is gekoppeld aan de tegenoverliggende koppeling.

 • revExternalJoin (boolean): Als dit kenmerk wordt geactiveerd, kunt u de externe verbinding forceren op de tegenovergestelde koppeling.

 • revIntegrity (tekenreeks): dit attribuut bepaalt de integriteit op het doelschema. Dezelfde waarden als het kenmerk "@integriteit" zijn geautoriseerd. Adobe Campaign geeft standaard de "normale" waarde aan dit kenmerk.

 • revLabel (tekenreeks): label van de tegenovergestelde koppeling.

 • revLink (tekenreeks): naam van de tegenovergestelde koppeling. Als de waarde "GEEN", zal geen tegenovergestelde verbinding in het bestemmingsschema worden gecreeerd.

 • revTarget (tekenreeks): doel van de tegenovergestelde koppeling.

 • sql (Boolean): als dit kenmerk is geactiveerd (@sql="true"), wordt de opslag van het SQL-element afgedwongen, zelfs als het element de eigenschap xml="true" heeft.

 • sqlname (tekenreeks): naam van het veld tijdens maken van tabel. Als "@sqlname" niet is opgegeven, wordt standaard de waarde van het kenmerk "@name" gebruikt. Bij het schrijven van het schema naar de tabel worden de voorvoegsels automatisch toegevoegd, afhankelijk van het veldtype.

 • sqltable (tekenreeks): voor het hoofdelement van het schema, laadt dit kenmerk de naam van de SQL-tabel die standaard wordt gegenereerd. Als "@sqltable"niet wordt gespecificeerd, zal de standaardnaam als dit worden gestructureerd: namespace (eerste brief hoogste geval) gevolgd door de waarde van SrcSchema "@name".

 • tableSpace (tekenreeks): met dit kenmerk kunt u een nieuw gegeven opgeven waarin tabelruimte wordt opgeslagen voor een tabel (geldig op het hoofdniveau) <element>).

 • tableSpaceIndex (tekenreeks): met dit kenmerk kunt u een nieuwe tabelruimte voor indexopslag voor een tabel opgeven (geldig op het hoofdniveau) <element>).

 • doel (MNTOKEN): ontvangt de naam van het doelschema wanneer u een koppeling tussen tabellen maakt. Dit kenmerk is alleen actief voor elementen van het type "link".

 • sjabloon (tekenreeks): dit kenmerk definieert een verwijzing naar een <element> element dat door verscheidene schema's wordt gedeeld. De definitie wordt automatisch gekopieerd naar het huidige schema.

 • translateDefault (tekenreeks): als een "@default"-kenmerk wordt gevonden, kunt u met "@translateDefault" een expressie opnieuw definiëren die overeenkomt met de expressie die in @default is gedefinieerd, en die worden verzameld met het vertaalgereedschap (intern gebruik).

 • translateExpr (tekenreeks): als een kenmerk "@expr" wordt gevonden, kunt u met het kenmerk "@translateExpr" een expressie opnieuw definiëren die overeenkomt met de expressie die is gedefinieerd in "@expr" en die wordt verzameld met het gereedschap Vertalen (intern gebruik).

 • type (MNTOKEN): definieert het type gegevens dat in het element wordt opgeslagen.

  Lijst met beschikbare typen:

  • ALLE
  • bin
  • opblazen
  • boolean
  • byte
  • CDATA
  • datetime
  • datetimetz
  • datetimenotz
  • date
  • double
  • enum
  • zweven
  • html
  • int64
  • link
  • lang
  • memo
  • MNTOKEN
  • procent
  • primaire sleutel
  • kort
  • string
  • tijd
  • timespan
  • uuid
 • unbound (boolean): als het kenmerk is geactiveerd (unbound="true"), wordt de koppeling gedeclareerd als een verzamelingselement voor een 1-N-kardinaliteit.

 • userEnum (tekenreeks): ontvangt de interne naam van een "open" opsomming. Opsommingswaarden kunnen door de gebruiker in de interface worden gedefinieerd.

 • xml (Boolean): als deze optie is geactiveerd, worden alle waarden die in het element zijn gedefinieerd, opgeslagen in XML in het veld 'mData' van het type TEXT. Dit betekent dat er op deze velden geen filters of sortering zullen plaatsvinden.

 • xmlChildren (Boolean): krachten opslag voor elk kind ( <element> or <attribute> ) of the <element> element in an XML document. </element> </attribute> </element>

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1