[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Werken met Triggers voor campagnes en Experiencen Cloud about-adobe-experience-triggers

Triggers is een integratie tussen Adobe Campaign en Adobe Analytics door middel van de pijpleiding. De pijplijn haalt gebruikersacties of trekkers van uw website terug. Een achterlating van een winkelwagen is een voorbeeld van een trigger. Triggers worden in Adobe Campaign verwerkt om e-mails in bijna real-time te verzenden.

CAUTION
Deze mogelijkheid is niet rechtstreeks beschikbaar als onderdeel van het product. Voor deze implementatie werkt u samen met uw Adobe/klantenservice. U kunt dan de in dit page.

Triggers Voer marketingacties uit binnen een korte tijdspanne na de actie van een gebruiker. De gemiddelde responstijd is minder dan een uur.

Het staat voor meer flexibele integratie toe aangezien de configuratie minimaal is en een derde niet betrokken is.
Ook wordt steun verleend aan grote verkeersvolumes zonder dat dit van invloed is op de prestaties van marketingactiviteiten. De integratie kan bijvoorbeeld een miljoen triggers per uur verwerken.

Ontdek hoe u een trigger voor een Experience Cloud maken en kritieke consumentengedragingen identificeren, definiëren en bewaken.

Triggers architectuur triggers-architecture

De pipelined -proces wordt altijd uitgevoerd op de Adobe Campaign-marketingserver. Het verbindt met de pijpleiding, wint de gebeurtenissen terug, en verwerkt hen onmiddellijk.

De pipelined proces het programma opent aan het Experience Cloud gebruikend de authentificatiedienst en verzendt een privé sleutel. De verificatieservice retourneert een token. Het token wordt gebruikt voor verificatie bij het ophalen van de gebeurtenissen.

Vereisten adobe-io-prerequisites

Controleer voordat u met deze implementatie begint of:

 • een geldige Organisatie-id: de organisatie-id is de unieke id in de Adobe Experience Cloud, die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de service VisitorID en de IMS Single-Sign On (SSO). Meer informatie
 • a Toegang voor ontwikkelaars aan uw organisatie. De systeembeheerder van de organisatie moet de Ontwikkelaars toevoegen aan één productprofiel procedure op deze pagina om ontwikkelaarstoegang voor Analytics - {tenantID} Productprofiel van het Adobe Analytics-product dat is gekoppeld aan Triggers.

Implementatiestappen implement

Voer de volgende stappen uit om campagne- en Experience Cloud-triggers te implementeren:

 1. Maak een OAuth-project. Meer informatie

 2. Voeg uw OAuth projectgeloofsbrieven in Adobe Campaign toe. Meer informatie

 3. Werk het authentificatietype aan het de consoleproject van de Ontwikkelaar in het configuratiedossier bij config-< instance-name >.xml als volgt:

  code language-none
  <pipelined ... authType="imsJwtToken" ... />
  

  Voer vervolgens een config -reload en het opnieuw opstarten van de pipelined voor de in aanmerking te nemen wijzigingen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1