[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Aan de slag met enquêtes about-surveys

Adobe Campaign bevat een grafische module voor het definiëren en publiceren van webtoepassingen. Hiermee maakt u pagina's, zoals een bewerkingsformulier op een extranet, of meldingsformulieren, inclusief gegevens uit de database met tabellen, grafieken, invoerformulieren, enz. Met deze functie kunt u webpagina's ontwerpen en plaatsen waarin gebruikers gegevens kunnen opzoeken of invoeren.

AVAILABILITY
Het beheer van enquêtes is niet beschikbaar in Campaign v8 in de context van een implementatie van een Enterprise (FFDA). Meer informatie in Campagne v8-documentatie.

De optionele Enquête Met add-on kunt u een nieuw type webtoepassing maken voor het maken en beheren van online vragenlijsten, zoals formulieren voor het toevoegen of wijzigen van profielgegevens, voor het abonneren op of het opzeggen van een informatieservice of een formulier voor mededingingsgegevens. Zodra de antwoorden zijn verzameld, worden zij opgeslagen in het gegevensbestand of in lokale variabelen. Het gegevensmodel kan dynamisch worden uitgebreid via de antwoorden op vragenlijsten. U kunt de resultaten in real time bekijken, de reacties filtreren, en hen analyseren gebruikend specifieke grafieken.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u bestanden kunt maken en beheren Enquêtes, veld- en paginabeheer, opslagmodi en records.

Leer hoe u uw eerste enquête maakt in deze pagina.

NOTE
 • Gedetailleerde stappen voor het maken van een standaard webformulier zijn beschikbaar in dit document.

 • Webtoepassingsbeheer is gedetailleerd in dit document. Raadpleeg dit hoofdstuk voor meer informatie.

Functiebereik campaign-surveys-scope

In Adobe Campaign: gebruiken Webtoepassingen tot:

 • Formulieren met meerdere pagina's maken,
 • Meertalige formulieren beheren met een geïntegreerd vertaalhulpprogramma
 • Grafische interface, paginalay-out met meerdere kolommen beheren,
 • personalisatie toevoegen en veldpositie definiëren;
 • Voorwaardelijke weergave van enquêtevelden volgens antwoorden,
 • Weergave voorwaardepagina,
 • Gegevens controleren vóór goedkeuring, afhankelijk van het type gegevens dat wordt verwacht (nummer, e-mailadres, datums, enz.) en verplichte velden,
 • Uitnodigingen/meldingen per e-mail verzenden
 • Fouten en eindpagina's personaliseren,
 • Afbeeldingen, video's, hypertextkoppelingen, captcha, enz. toevoegen in formulieren

De optionele module voor het maken van enquêtes biedt een gebruikersvriendelijke gebruikersinterface en de volgende aanvullende functies:

Implementatiestappen surveys-implementation-steps

Pas de volgende stappen toe om een enquête te maken en te leveren en de resultaten ervan te verwerken:

 1. Maak de pagina's van de enquête en de inhoud ervan (invoervelden, vervolgkeuzelijsten, vragen, enz.).
 2. Bepaal hoe antwoorden moeten worden opgeslagen. U kunt een stap voor het laden van gegevens invoegen om het formulier vooraf te laden met gegevens die al in de database staan. U kunt ook een testvak toevoegen.
 3. Publiceren en vervolgens de enquête aan ontvangers leveren (bijvoorbeeld een koppeling opnemen in een levering of in een website).
 4. Reacties controleren en rapporten weergeven.

Voor meer informatie bij het vormen en het rangschikken van deze stappen, verwijs naar dit document. In dit hoofdstuk worden alleen configuraties beschreven die specifiek zijn voor enquêtes.

CAUTION
Om privacyredenen raden we aan HTTPS te gebruiken voor alle externe bronnen.

Instellingen settings

Standaard zijn enquêtes beschikbaar in het dialoogvenster Resources > Online > Web Applications knooppunt van de boomstructuur Adobe Campaign.

Instellingen worden opgeslagen in de volgende mappen:

 • Administration > Configuration > Form rendering: bevat de renderingsjablonen voor de webformulierpresentatie (toepassingen en enquêtes).
 • Resources > Templates > Web application templates: bevat de formuliersjablonen. Als u een formulier wilt maken, moet u beginnen met een sjabloon.
NOTE
De instellingsdetails zijn beschikbaar in dit document.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1