Gegevensschema’s data-schemas

Principes principles

Als u de schema's wilt bewerken, maken en configureren, klikt u op de knop Administration > Configuration > Data schemas knooppunt van de Adobe Campaign-clientconsole.

NOTE
Ingebouwde gegevensschema's kunnen alleen worden verwijderd door een beheerder van uw Adobe Campaign Classic-console.

In het bewerkveld wordt de XML-inhoud van het bronschema weergegeven:

NOTE
Met het besturingselement 'Naam' kunt u de schemasleutel invoeren die bestaat uit de naam en naamruimte. De kenmerken "name" en "namespace" van het hoofdelement van het schema worden automatisch bijgewerkt in de XML-bewerkingszone van het schema.

In de voorvertoning wordt het uitgebreide schema automatisch gegenereerd:

NOTE
Wanneer het bronschema wordt opgeslagen, wordt het genereren van het uitgebreide schema automatisch gestart.

Als u de volledige structuur van een schema moet controleren, kunt u het voorproeflusje gebruiken. Als het schema is uitgebreid, zult u al zijn uitbreidingen dan kunnen visualiseren. Als aanvulling geeft het tabblad Documentatie alle schemakenmerken en -elementen weer, en de bijbehorende eigenschappen (SQL-veld, type/lengte, label, beschrijving). Het tabblad Documentatie geldt alleen voor gegenereerde schema's. Raadpleeg voor meer informatie de Regeneratieschema's sectie.

Voorbeeld: een tabel met contracten maken example--creating-a-contract-table

In het volgende voorbeeld willen we een nieuwe tabel maken voor contracten in het databasemodel van de Adobe Campaign-database. In deze tabel kunt u voor elk contract de voor- en achternaam en het e-mailadres van de houder en de medehouder opslaan.

Hiervoor moet u het schema van de tabel maken en de databasestructuur bijwerken om de bijbehorende tabel te genereren. Pas de volgende stappen toe:

 1. Bewerk de Administration > Configuration > Data schemas knoop van de boom van Adobe Campaign en klik New .

 2. Kies de optie Create a new table in the data model en klik op Next .

 3. Geef een naam voor de tabel en een naamruimte op.

  note note
  NOTE
  Standaard worden schema's die door gebruikers worden gemaakt, opgeslagen in de naamruimte 'cus'. Raadpleeg voor meer informatie hierover Identificatie van een schema.
 4. Maak de inhoud van de tabel. We raden u aan om de wizard Invoer te gebruiken om er zeker van te zijn dat er geen instellingen ontbreken. Om dit te doen, klik Insert en kiest u het type instelling dat u wilt toevoegen.

 5. Definieer de instellingen voor de tabel met contracten:

  code language-none
  <srcSchema desc="Active contracts" img="ncm:channels.png" label="Contracts" labelSingular="Contract" mappingType="sql" name="Contracts" namespace="cus" xtkschema="xtk:srcSchema">
   <element desc="Active contracts" img="ncm:channels.png" label="Contracts" labelSingular="Contract"
        name="Contracts" autopk="true">
        <attribute name="holderName" label="Holder last name" type="string"/>
        <attribute name="holderFirstName" label="Holder first name" type="string"/>
        <attribute name="holderEmail" label="Holder email" type="string"/>
        <attribute name="co-holderName" label="Co-holder last name" type="string"/>
        <attribute name="co-holderFirstName" label="Co-holder first name" type="string"/>
        <attribute name="co-holderEmail" label="Co-holder email" type="string"/>
        <attribute name="date" label="Subscription date" type="date"/>
        <attribute name="noContract" label="Contract number" type="long"/>
   </element>
  </srcSchema>
  

  Voeg het type contract toe en plaats een index op het contractaantal.

  code language-none
  <srcSchema _cs="Contracts (cus)" desc="Active contracts" entitySchema="xtk:srcSchema" img="ncm:channels.png"
        label="Contracts" labelSingular="Contract" name="Contracts" namespace="cus" xtkschema="xtk:srcSchema">
   <enumeration basetype="byte" name="typeContract">
    <value label="Home" name="home" value="0"/>
    <value label="Car" name="car" value="1"/>
    <value label="Health" name="health" value="2"/>
    <value label="Pension fund" name="pension fund" value="2"/>
   </enumeration>
   <element autopk="true" desc="Active contracts" img="ncm:channels.png" label="Contracts"
        labelSingular="Contract" name="Contracts">
    <attribute label="Holder last name" name="holderName" type="string"/>
    <attribute label="Holder first name" name="holderFirstName" type="string"/>
    <attribute label="Holder email" name="holderEmail" type="string"/>
    <attribute label="Co-holder last name" name="co-holderName" type="string"/>
    <attribute label="Co-holder first name" name="co-holderFirstName" type="string"/>
    <attribute label="Co-holder email" name="co-holderEmail" type="string"/>
    <attribute label="Subscription date" name="date" type="date"/>
    <attribute desc="Type of contract" enum="cus:Contracts:typeContract" label="Type of contract"
          name="type" type="byte"/>
    <attribute label="Contract number" name="noContract" type="long"/>
    <dbindex name="noContract" unique="true">
     <keyfield xpath="@noContract"/>
    </dbindex>
   </element>
  </srcSchema>
  
 6. Sla het schema op om de structuur te genereren:

 7. Werk de databasestructuur bij om de tabel te maken waarnaar het schema wordt gekoppeld. Raadpleeg voor meer informatie hierover De databasestructuur bijwerken.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1