Aan de slag met schema's about-schema-reference

Wat is een schema what-is-a-schema

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u extensieschema's configureert om het conceptuele gegevensmodel van de Adobe Campaign-database uit te breiden.

Voor een beter inzicht in de ingebouwde lijsten van de Campagne en hun interactie, verwijs naar Gegevensmodel Campaign Classic.

In Adobe Campaign wordt de fysieke en logische structuur van de gegevens die in de toepassing worden overgedragen, in XML beschreven. A schema is een XML-document dat is gekoppeld aan een databasetabel. De code definieert de gegevensstructuur en beschrijft de SQL-definitie van de tabel:

 • De naam van de tabel
 • Velden
 • Indexen
 • Koppelingen met andere tabellen

Hierin wordt ook de XML-structuur beschreven die wordt gebruikt om gegevens op te slaan:

 • Elementen en kenmerken
 • Hiërarchie van elementen
 • Element- en kenmerktypen
 • Standaardwaarden
 • Labels, beschrijvingen en andere eigenschappen.

Met schema's kunt u een entiteit in de database definiëren. Er is een schema voor elke entiteit.

In de volgende afbeelding ziet u de locatie van schema's in het Adobe Campaign-gegevenssysteem:

Syntaxis van schema's syntax-of-schemas

Het hoofdelement van het schema is <srcschema>. Het bevat de <element> en <attribute> subelementen.

De eerste <element> het subelement samenvalt met de hoofdmap van de entiteit.

<srcSchema name="recipient" namespace="cus">
 <element name="recipient">
  <attribute name="lastName"/>
  <attribute name="email"/>
  <element name="location">
   <attribute name="city"/>
  </element>
 </element>
</srcSchema>
NOTE
Het hoofdelement van de entiteit heeft dezelfde naam als het schema.

De <element> -tags definiëren de namen van entiteitselementen. <attribute> de labels van het schema definiëren de namen van de kenmerken in het <element> tags waaraan zij zijn gekoppeld.

Identificatie van een schema identification-of-a-schema

Een gegevensschema wordt geïdentificeerd door zijn naam en zijn namespace.

Met een naamruimte kunt u een set schema's groeperen op interessegebied. Bijvoorbeeld de cus namespace wordt gebruikt voor klant-specifieke configuratie (klanten).

De identificatiesleutel van een schema is een tekenreeks die is samengesteld met behulp van de naamruimte en de naam gescheiden door een dubbele punt, bijvoorbeeld: focus:ontvanger.

IMPORTANT
De naam van de naamruimte moet beknopt zijn en mag alleen toegestane tekens bevatten in overeenstemming met de XML-naamgevingsregels.
Id's mogen niet beginnen met numerieke tekens.
De volgende naamruimten zijn gereserveerd voor beschrijvingen van de systeementiteiten die vereist zijn voor de werking van de Adobe Campaign-toepassing en mogen niet worden gebruikt: xtk, nl, nms, ncm, temp, ncl, crm, xxl.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1