De databasestructuur bijwerken updating-the-database-structure

Als u de wijzigingen die zijn aangebracht in de schema's wilt toepassen, start u de wizard voor databaseupdates. Deze wizard is toegankelijk via Tools > Advanced > Update database structure . Het controleert of de fysieke structuur van het gegevensbestand zijn logische beschrijving aanpast en de SQL updatescripts uitvoert.

De modules in het gegevensbestand worden automatisch bevolkt en geactiveerd.

De Add stored procedures en Import initialization data worden gebruikt om de eerste SQL-scripts en gegevenspakketten te starten die worden uitgevoerd wanneer de database wordt gemaakt.

U kunt een set gegevens importeren uit een extern gegevenspakket. Selecteer Import a package en voert u het XML-bestand van het pakket in.

Voer de stappen uit en bekijk het SQL-script voor de update van de database:

NOTE
Dit bevindt zich in een bewerkingsveld en kan worden gewijzigd om SQL-code te verwijderen of toe te voegen.

Start vervolgens de database-update:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1