Regeneratieschema's regenerating-schemas

Wanneer u een schema wijzigt en de wijzigingen opslaat, wordt het uitgebreide schema automatisch gegenereerd. Desalniettemin, kunt u schema's moeten manueel regenereren om wijzigingen toe te passen. Dit doet u als volgt:

  1. Selecteer de schema's die u opnieuw moet genereren.
  2. Klik met de rechtermuisknop en kies Actions > Regenerate selected schemas… .
  3. Klikken OK om het proces te bevestigen en te starten.

U kunt de structuur van het gegenereerde schema vervolgens controleren op de tabbladen Voorbeeld en Documentatie. Raadpleeg voor meer informatie de Beginselen sectie.

NOTE
Als u het opnieuw genereren van alle schema's moet forceren, bijvoorbeeld om bepaalde afhankelijkheidsproblemen in de omgekeerde koppelingen op te lossen, kunt u de volgende opdracht starten vanaf de Adobe Campaign-toepassingsserver:
nlserver config -postupgrade -instance:<instance_name> -force
Vervolgens moet u de Adobe Campaign-toepassingsserver opnieuw starten en de verbinding met de clientconsole verbreken of opnieuw tot stand brengen.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1