[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Een formulier identificeren identifying-a-form

Met een invoerformulier kunt u een instantie bewerken die is gekoppeld aan een gegevensschema vanuit de Adobe Campaign-clientconsole.

Het formulier wordt geïdentificeerd door de naam en naamruimte ervan.

De identificatiecode van een formulier is een tekenreeks die bestaat uit de naamruimte en de naam die wordt gescheiden door een dubbele punt (':') (bijvoorbeeld: "cus:contact").

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1