[Alleen op locatie/hybride]{class="badge yellow" title="Alleen van toepassing op on-premise en hybride implementaties"}

Databaseprestaties database-performances

De meeste prestatieproblemen houden verband met databaseonderhoud. Hier volgen vier belangrijke aanwijzingen om u te helpen de oorzaak van langzame prestaties te vinden:

 • Configuratie
 • Installatie en configuratie van het Adobe Campaign-platform
 • Database-onderhoud
 • Realtime diagnose

Configuratie configuration

Controleer of de eerste configuratie van het Adobe Campaign-platform nog geldig is en herzie indien nodig de behoeften van uw klant op het gebied van de leverbaarheid of de databasegrootte. We raden u ook aan een volledige hardwarecontrole uit te voeren (CPU, RAM, IO-systeem).

NOTE
U kunt verwijzen naar Handleiding voor Adobe Campaign Hardware Sizing voor inzichten.

Platformconfiguratie platform-configuration

Onjuiste configuratie kan de prestaties van het platform beïnvloeden. Wij adviseren dat u netwerkconfiguratie, de opties van de platformleverbaarheid evenals configuratie MTA in serverConf.xml bestand.

Database-onderhoud database-maintenance

Database opschonen, taak

Controleer of de opschoontaak van de database actief is. U doet dit door de logbestanden weer te geven om te zien of deze fouten bevatten. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

Onderhoudsplannen

Zorg ervoor dat het databaseonderhoud correct is gepland en uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met uw databasebeheerder voor meer informatie over:

 • Hun onderhoudsschema
 • Eerder uitgevoerde onderhoudsplannen
 • Scriptlogboeken weergeven

Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

IMPORTANT
Als u een midsourcingconfiguratie gebruikt, is het van essentieel belang dat databases regelmatig worden onderhouden. Bij het analyseren van een levering op het marketingplatform stuurt de marketinginstantie informatie naar de instantie voor midsourcing. Als het proces wordt vertraagd, wordt het marketingexemplaar beïnvloed.

Werktabellen beheren

Controleer het aantal en de grootte van werktabellen. Wanneer zij een bepaalde grootte overschrijden, worden de gegevensbestandprestaties beïnvloed. Deze tabellen worden gemaakt door workflows en leveringen. Ze blijven in de database terwijl workflows en leveringen actief zijn. Als u de grootte van werktabellen wilt beperken, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

 • Leveringen met de volgende statussen stoppen of verwijderen: Failed, In progress, Ready for delivery, of Paused.
 • Workflows stoppen of verwijderen die zijn gepauzeerd vanwege een fout.
 • Stop alle workflows die worden gebruikt voor tests die geen End en waarvan de status derhalve Paused.
IMPORTANT
Als de bewerking lang duurt en veel ruimte vrijmaakt, betekent dit dat diepgaand onderhoud noodzakelijk is (indexheropbouw, enz.). Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

Adobe Campaign-procesbewaking

Afhankelijk van de installatie-instellingen van Adobe Campaign kunnen twee tools worden gebruikt voor platformbewaking:

Specificaties specifics

Het kan nodig zijn een real-time diagnose uit te voeren om de oorzaak van het probleem vast te stellen. Begin door het proces en de dossiers van het platformlogboek te controleren, dan controlegegevensbestandactiviteit terwijl het ontspannen van de kwestie. Let met name op het volgende:

 • Uitvoeringsplan voor onderhoud
 • SQL-query's uitgevoerd
 • Of de externe processen tegelijkertijd worden uitgevoerd (reiniging, invoer, berekening van aggregaten, enz.).
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1