Toegang configureren tot Vertica Analytics configure-fda-vertica

Campagne gebruiken Federale gegevenstoegang (FDA) om informatie te verwerken die in een externe database is opgeslagen. Voer de onderstaande stappen uit om toegang te configureren voor Vertica Analytics.

 1. Configureren Vertica Analytics op CentOS, Windows of Debian
 2. Vorm Vertica Analytics externe rekening in Campagne

Vertica Analytics op CentOS vertica-centos

Om te vormen Vertica Analytics Voer in CentOS de onderstaande stappen uit:

 1. Download de ODBC-stuurprogramma's voor Vertica Analytics. Klik hier en download de nieuwste Linux RPM.

 2. U moet dan unixODBC met het volgende bevel installeren:

  code language-none
  yum search unixODBC
  yum install unixODBC.x86_64
  
 3. Als u eerder de Vertica Analytics Server, wordt al een ODBC-stuurprogramma geïnstalleerd. Werk in dit geval het station als volgt bij:

  code language-none
  #Switch to root
  sudo su
  
  #Install the package (add --force to update it)
  rpm -Uvh vertica-client-x.x.x-x.x86_64.rpm [--force]
  
  #Open odbcinst.ini
  vi /etc/odbcinst.ini
  
  #Add a section for Vertica Analytics and save
  [VerVertica Analyticstica]
  Description = Vertica Analytics ODBC Driver
  Driver = /opt/vertica/lib64/libverticaodbc.so
  
  #Open odbc.ini
  vi /etc/odbc.ini
  
  #Add your DSN in ODBC Data Sources section, for example:
  [ODBC Data Sources]
  VMart = "VMart database on Vertica Analytics"
  
  #Add a DSN definition section below, for example:
  [VMart]
  Description = Vmart Database
  Driver = Vertica Analytics
  Database = VMart
  Servername = # The name of the server where Vertica Analytics is installed. Use localhost if Vertica Analytics is installed on the same machine.
  UID = dbadmin
  PWD = <password>
  Port = 5433
  
  #Cleanup
  #Remove the ODBC package
  rm vertica-client-x.x.x-x.x86_64.rpm
  
 4. In Adobe Campaign kunt u vervolgens uw Vertica Analytics externe rekening. Voor meer informatie over het configureren van uw externe account raadpleegt u deze sectie.

Vertica Analytics in Windows vertica-windows

 1. Download de ODBC-stuurprogramma voor Windows. Om de bestuurder voor Vensters te installeren, zult u .NET Kader 3.5 moeten toelaten of de installatietovenaar zal proberen om het automatisch toe te laten en te downloaden.

 2. Configureer het ODBC-stuurprogramma in Windows. Raadpleeg voor meer informatie hierover deze pagina

 3. In Adobe Campaign kunt u vervolgens uw Vertica Analytics externe rekening. Voor meer informatie over het configureren van uw externe account raadpleegt u deze sectie.

Vertica Analytics op Debian vertica-debian

 1. Download de ODBC-stuurprogramma's voor Vertica Analytics. Klik hier beginnen met downloaden.

 2. U moet dan unixODBC met het volgende bevel installeren:

  code language-none
  apt-get install unixODBC
  
 3. Als u eerder de Vertica Analytics Server, wordt al een ODBC-stuurprogramma geïnstalleerd. Werk in dit geval het station als volgt bij:

  code language-none
  #Switch to root
  sudo su
  
  #Move or copy the downloaded file and change to /root
  mv vertica_9.3..xx_odbc_x86_64_linux.tar.gz /
  cd /
  
  #Uncompress the file you downloaded
  tar vzxf vertica_9.3..xx_odbc_x86_64_linux.tar.gz
  
  #Remove the tar.gz since it is not needed anymore
  rm vertica_9.3..xx_odbc_x86_64_linux.tar.gz
  
  #Open odbcinst.ini
  vi /etc/odbcinst.ini
  
  #Add a section for Vertica Analytics and save
  [Vertica Analytics]
  Description = Vertica Analytics ODBC Driver
  Driver = /opt/vertica/lib64/libverticaodbc.so
  
  #Open odbc.ini
  vi /etc/odbc.ini
  
  #Add your DSN in ODBC Data Sources section, for example:
  [ODBC Data Sources]
  VMart = "VMart database on Vertica Analytics"
  
  #Add a DSN definition section below, for example:
  [VMart]
  Description = Vmart Database
  Driver = Vertica Analytics
  Database = VMart
  Servername = # The name of the server where Vertica Analytics is installed. Use localhost if Vertica Analytics is installed on the same machine.
  UID = dbadmin
  PWD = <password>
  Port = 5433
  
 4. In Adobe Campaign kunt u vervolgens uw Vertica Analytics externe rekening. Voor meer informatie over het configureren van uw externe account raadpleegt u deze sectie.

Vertica Analytics externe rekening vertica-external

U moet een Vertica Analytics externe account om uw Campagne-instantie aan te sluiten op uw Vertica Analytics externe database.

 1. Van campagne Explorer, klikt u op Administration '>' Platform '>' External accounts.

 2. Klik op New.

 3. Selecteren External database als externe account Type.

 4. Vorm Vertica Analytics externe account, moet u opgeven:

  • Type: Vertica Analytics

  • Server: URL van de Vertica Analytics server

  • Account: Naam van de gebruiker

  • Password: Wachtwoord voor gebruikersaccount

  • Database: Naam van de database

De connector ondersteunt de volgende opties:

Optie
Beschrijving
TimeZoneName
Standaard leeg, wat betekent dat de systeemtijdzone van de Campaign Classic-app-server wordt gebruikt. De optie kan worden gebruikt om de TIMEZONE-sessieparameter te forceren.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1