Navigatiestructuur van Campagneverkenner bewerken edition

Het scherm voor het maken en configureren van de configuratiedocumenten voor de navigatiehiërarchie is toegankelijk via Administration > Configuration > Navigation hierarchies knooppunt:

De configuratie van de navigatiehiërarchie is verdeeld over verscheidene documenten van XML. Het werkt op een gelijkaardig principe aan schemaverlenging: alle documenten worden samengevoegd om één enkel document te produceren dat de volledige configuratie bevat. Dit document kan niet worden bewerkt en wordt weergegeven via het tabblad Voorbeeld.

Het bewerkingsveld bevat de inhoud van het XML-document:

NOTE
Met het besturingselement Naam bewerken kunt u de documentsleutel invoeren die bestaat uit de naam en naamruimte. De kenmerken "name" en "namespace" van de <navtree> het element wordt automatisch bijgewerkt in het XML-bewerkingsveld van het schema.

In de voorvertoning wordt automatisch het samengevoegde document met de volledige configuratie gegenereerd:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1