[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Rapporten over leveringen reports-on-deliveries

Adobe Campaign biedt verschillende typen rapporten die toegankelijk zijn via de klantenconsole of een internetbrowser.

De volgende typen rapporten zijn beschikbaar:

U kunt tot rapporten van de homepage van de cliëntconsole, het rapportdashboard of de leveringslijst toegang hebben. De vertoningswijze van een rapport hangt van zijn context af. De lijst met hoofdrapporten is beschikbaar op de homepage en biedt u snel toegang tot leveringsgegevens. U kunt deze lijst naar wens wijzigen. Zie deze sectie voor meer informatie .

Een onderzoeksgebied is beschikbaar via het rapportdashboard voor snelle toegang tot één van de rapporten op de lijst.

Wanneer het rapport wordt geproduceerd, kunt u diverse acties uitvoeren gebruikend de pictogrammen op de toolbar rechts van het rapportvenster.

U kunt:

  • Exporteer het rapport naar Excel, PDF of Open Document.
  • Druk het rapport af,
  • Maak de rapportgeschiedenis,
  • Verschillende rapporthistorie weergeven,
  • Werk de gegevens in het rapport bij.
NOTE
Sommige rapporten bevatten grafieken (kromme, bar, trechter, enz.). Plaats de cursor boven een diagram om de waarden ervan weer te geven.

Raadpleeg voor meer informatie over deze opties deze sectie.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1