[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Voorbeelden van algemene importactiviteiten import-operations-samples

Importeren uit een lijst met ontvangers example--import-from-a-list-of-recipients

Voer de volgende stappen uit om een lijst met ontvangers te maken en op te geven op basis van het overzicht van lijsten:

 1. De lijst maken

  • Klik op de knop Lists in de Profiles and targets menu van de startpagina van Adobe Campaign.
  • Klik op de knop Create en vervolgens de Import a list knop.
 2. Het te importeren bestand selecteren

  Klik op de map rechts van het dialoogvenster Local file en selecteert u het bestand dat de lijst bevat die u wilt importeren.

 3. Lijstnaam en -opslag

  Voer de naam van de lijst in en selecteer de map waarin deze moet worden opgeslagen.

 4. Het importeren starten

  Klikken Next en vervolgens Start om de lijst te importeren.

Nieuwe records uit een tekstbestand importeren example--import-new-records-from-a-text-file-

Voer de volgende stappen uit om nieuwe, in een tekstbestand opgeslagen ontvangerprofielen te importeren in de Adobe Campaign-database:

 1. Een sjabloon kiezen

  • Klik op de startpagina van Adobe Campaign op de knop Profiles and targets koppeling, dan Jobs. Klik boven de lijst met taken op New import.
  • Houd de New text import sjabloon standaard geselecteerd.
  • Wijzig het label en de beschrijving.
  • Selecteer Simple import.
  • De standaardtaakmap behouden.
  • Klikken Advanced parameters en selecteert u de Tracking mode om de details van uw import tijdens de uitvoering weer te geven.
 2. Het te importeren bestand selecteren

  Klik op de map rechts van het dialoogvenster Local file en selecteer het bestand dat u wilt importeren.

 3. Velden koppelen

  Klik op de knop Guess the destination fields pictogram om de bron- en doelschema's automatisch toe te wijzen. Controleer de informatie in dit venster voordat u op Next.

 4. Afstemming

  • Ga naar de Ontvangers (nms:ontvanger) tabel.

  • Selecteer de Insertion en laat de standaardwaarden in de andere velden staan.

 5. Ontvangers importeren

  • Geef indien nodig een map op waarin de records moeten worden geĆÆmporteerd.

 6. Het importeren starten

  • Klik op Start.

   In het centrale gedeelte van de editor kunt u controleren of de importbewerking is voltooid en het aantal verwerkte records weergeven.

   De Tracking in de modus kunt u de details van de import bijhouden voor elke record in het bronbestand. Om dit te doen, van de homepage klik Profiles and Targets dan Processes, selecteert u de desbetreffende importbewerking en zoekt u de General, Journal en Rejects tabs.

   • Voortgang van importeren controleren

   • Procesweergave voor elke record

Ontvangers bijwerken en invoegen example--update-and-insert-recipients

We willen bestaande records in de database bijwerken en nieuwe records maken vanuit een tekstbestand. Hier volgt een voorbeeld van de procedure:

 1. Een sjabloon kiezen

  Herhaal de stappen die in voorbeeld 2 hierboven worden beschreven.

 2. Te importeren bestand

  Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

  In ons voorbeeld toont het overzicht van de eerste regels van het bestand aan dat het bestand updates bevat voor drie records en dat er een record wordt gemaakt.

 3. Velden koppelen

  Pas de procedure toe in voorbeeld 2 hierboven.

 4. Afstemming

  • Behouden Update or insert standaard geselecteerd.

  • De optie behouden Management of duplicates in Update -modus, zodat bestaande records in de database worden gewijzigd met gegevens uit het tekstbestand.

  • Selecteer de velden Birth date, Name en Company en een verzoeningssleutel aan hen toewijzen.

 5. Het importeren starten

  • Klik op Start.

   In het venster Tekstspatiƫring kunt u controleren of het importeren is gelukt en het aantal verwerkte records weergeven.

  • Kijk in de ontvankelijke lijst om te controleren dat de verslagen door deze verrichting zijn gewijzigd.

De waarden uitbreiden met die van een extern bestand example--enrich-the-values-with-those-of-an-external-file

Wij willen bepaalde gebieden in een gegevensbestandlijst van een tekstdossier wijzigen, die aan de waarden in het gegevensbestand voorrang geven.

In dit voorbeeld ziet u dat bepaalde velden in het tekstbestand een waarde hebben, terwijl de bijbehorende velden in de database leeg zijn. Andere velden bevatten een andere waarde dan de waarde in de database.

 • Inhoud van het te importeren tekstbestand.

 • Databasestatus voor importeren

Voer de volgende stappen uit:

 1. Een sjabloon kiezen

  Pas de procedure toe in voorbeeld 2 hierboven.

 2. Te importeren bestand

  Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

 3. Velden koppelen

  Pas de procedure toe in voorbeeld 2 hierboven.

  In de voorvertoning van de eerste regels van het bestand ziet u dat het bestand updates voor bepaalde records bevat.

 4. Afstemming

  • Ga naar de tabel en selecteer de Update -bewerking.

  • Selecteer de optie Reject entity voor de Management of doubles veld.

  • De optie behouden Management of duplicates in Update -modus, zodat bestaande records in de database worden gewijzigd met gegevens uit het tekstbestand.

  • Plaats de cursor op de Last name (@lastName) en selecteer de Update only if destination is empty -optie.

  • Deze bewerking herhalen voor de Company (@company) knooppunt.

  • Een afstemmingssleutel toewijzen aan de velden Birth date, Email en First name.

 5. Het importeren starten

  Klik op Start.

  Kijk in de lijst van ontvangers om te controleren dat de verslagen door de invoer zijn gewijzigd.

  Alleen lege waarden zijn vervangen door waarden uit het tekstbestand, maar de bestaande waarde in de database is niet overschreven door de waarde uit het importbestand.

De waarden in een extern bestand bijwerken en verrijken example--update-and-enrich-the-values-from-those-in-an-external-file

We willen bepaalde velden in een databasetabel wijzigen vanuit een tekstbestand, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de waarden in het tekstbestand.

In dit voorbeeld ziet u dat bepaalde velden in het tekstbestand een lege waarde hebben, terwijl de bijbehorende velden in de database niet leeg zijn. Andere velden bevatten een andere waarde dan de velden in de database.

 • Inhoud van het te importeren tekstbestand.

 • Databasestatus voor importeren

 1. Een sjabloon kiezen

  Pas de procedure toe in voorbeeld 2 hierboven.

 2. Te importeren bestand

  Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

  In de voorvertoning van de eerste regels van het bestand ziet u dat het bestand lege velden en updates voor bepaalde records bevat.

 3. Velden koppelen

  Pas de procedure toe in voorbeeld 2 hierboven.

 4. Afstemming

  • Ga naar de tabel en selecteer Update.

  • Selecteer de optie Reject entity voor de Management of doubles veld.

  • De optie behouden Management of duplicates in Update voor bestaande records in de database te wijzigen met gegevens uit het tekstbestand.

  • Plaats de cursor op de Account number (@account) en selecteer de optie Take empty values into account.

  • Selecteer de velden Birth date, Email en First name en een verzoeningssleutel aan hen toewijzen.

 5. Het importeren starten

  • Klik op Start.

  • Kijk in de ontvankelijke lijst om te controleren dat de verslagen door de verrichting zijn gewijzigd.

   De waarden van het tekstbestand die leeg waren, hebben de waarden in de database overschreven. De bestaande waarden in de database zijn bijgewerkt met die in het importbestand overeenkomstig de Update geselecteerd voor duplicaten in stap 4.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1