Gebeurtenistypen maken creating-event-types

Om ervoor te zorgen dat elke gebeurtenis in een gepersonaliseerd bericht kan worden veranderd, moet u eerst creëren gebeurtenistypen.

Wanneer een berichtsjabloon maken, selecteert u het type gebeurtenis dat overeenkomt met het bericht dat u wilt verzenden.

IMPORTANT
U moet gebeurtenistypen creëren alvorens hen in berichtmalplaatjes te kunnen gebruiken.

Voer de volgende stappen uit om gebeurtenistypen te maken die door Adobe Campaign worden verwerkt:

 1. Aanmelden bij de besturingsinstantie.

 2. Ga naar de Administration > Platform > Enumerations map van de structuur.

 3. Selecteren Event type in de lijst.

 4. Klikken Add om een opsommingswaarde te maken. Dit kan een bevestiging zijn van de bestelling, een wijziging van het wachtwoord, een wijziging in de levering van de bestelling, enzovoort.

  note important
  IMPORTANT
  Elk gebeurtenistype moet overeenkomen met een waarde in het dialoogvenster Event type opsomming.
 5. Nadat de gespecificeerde lijstwaarden zijn gecreeerd, logoff en terug op uw geval voor de verwezenlijking om efficiënt te zijn.

NOTE
Meer informatie over gespecificeerde lijsten in Opsommingsbeheer.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1