[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Een nieuwsbrief voor Experience Managers maken creating-an-experience-manager-newsletter

Deze integratie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het maken van een nieuwsbrief in Adobe Experience Manager die vervolgens in Adobe Campaign wordt gebruikt als onderdeel van een e-mailcampagne.

Uit Adobe Experience Manager:

 1. Klik in de AEM auteur op de knop Ervaring met Adobe logo in de linkerbovenhoek van de pagina en selecteer Sites.

 2. Selecteer Campaigns > Name of your brand (here We.Retail) > Main Area > Email campaigns.

 3. Klik op de knop Create in de rechterbovenhoek van de pagina en selecteert u vervolgens Page.

 4. Selecteer de Adobe Campaign Email (AC 6.1) sjabloon en naam van nieuwsbrief.

 5. Als uw pagina is gemaakt, opent u de Page information menu en klik op Open Properties.

 6. In de Cloud Services tab, selecteert u Adobe Campaign als Cloud service configuration en uw Adobe Campaign-exemplaar in de tweede vervolgkeuzelijst.

 7. Bewerk uw e-mailinhoud door onderdelen toe te voegen, zoals personalisatievelden uit Adobe Campaign.

 8. Als uw e-mail gereed is, opent u de Page information menu en klik op Start workflow.

 9. Selecteer in de eerste vervolgkeuzelijst de optie Publish to Adobe Campaign als workflowmodel en klik op Start workflow.

 10. Start vervolgens, als de vorige stap, de Approve for Campaign workflow.

 11. Boven op de pagina wordt een disclaimer weergegeven. Klikken Complete om de revisie te bevestigen en klik op Ok.

 12. Klik nogmaals Complete en selecteert u Newsletter approval in de Next Step vervolgkeuzelijst.

Uw nieuwsbrief is nu klaar en gesynchroniseerd in Adobe Campaign.

Uit Adobe Campaign:

 1. Van de Campaigns tabblad, klikt u op Deliveries dan Create.

 2. In de Delivery template vervolgkeuzelijst, selecteert u de Email delivery with AEM content (mailAEMContent) sjabloon.

 3. Voeg een Label aan uw levering en klik op Continue.

 4. Klik op de knop Synchronize.

  Als deze knop niet in uw interface wordt weergegeven, klikt u op de knop Properties en selecteert u de Advanced tab. De Content editing mode veld moet worden ingesteld op AEM met uw AEM in de AEM account veld.

 5. Selecteer de eerder in Adobe Experience Manager gemaakte levering en klik op Ok.

 6. Klik op de knop Refresh content zodra er wijzigingen in de AEM zijn aangebracht.

Uw e-mail kan nu naar uw publiek worden verzonden.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1