[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Een grafiek maken creating-a-chart

De gegevens in het gegevensbestand kunnen ook in een grafiek worden verzameld en worden getoond. Adobe Campaign biedt een aantal grafische voorstellingen. Hun configuratie wordt hieronder gedetailleerd beschreven.

grafieken worden rechtstreeks in een rapportpagina ingevoegd via het snelmenu of de werkbalk.

Aanmaakstappen creation-steps

Pas de volgende stappen toe om een grafiek in een rapport te maken:

 1. Bewerk de pagina waar u het diagram wilt weergeven en selecteer het diagramtype op de werkbalk.

 2. Voer een naam en een bijschrift in. Indien nodig kunt u de positie van het bijschrift wijzigen in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik op de knop Data om de gegevensbron en de te berekenen reeks te bepalen.

  De statistieken die in de grafiek moeten worden getoond kunnen worden berekend gebaseerd op een vraag of op de contextgegevens, d.w.z. de gegevens die door de binnenkomende overgang van de huidige pagina worden verstrekt (voor meer op dit, verwijs naar Contextgegevens gebruiken).

  • Klik op de knop Filter data… koppeling om filtercriteria voor de gegevens in de database te definiëren.

  • Selecteer Context data van de Source en klik op de knop Advanced settings… koppeling. Selecteer vervolgens de gegevens waarop de statistieken betrekking hebben.

   Vervolgens hebt u toegang tot de contextafhankelijke gegevens om de waarden te definiëren die in het diagram moeten worden weergegeven:

Grafiektypen en -varianten chart-types-and-variants

Adobe Campaign biedt verschillende typen grafische voorstellingen. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Het grafiektype wordt geselecteerd wanneer het in de pagina wordt opgenomen.

Het kan ook worden gewijzigd via de Chart type van de General in het diagram.

Varianten zijn afhankelijk van het geselecteerde diagramtype. Ze worden geselecteerd via de Variants… koppeling.

Indeling: schijfgrafieken breakdown--pie-charts

Met dit type grafische weergave kunt u een overzicht van de gemeten elementen weergeven.

Met schijfgrafieken kunt u slechts één variabele analyseren.

De Variants Met de koppeling kunt u de algemene rendering van het diagram aanpassen.

Met schijfgrafieken kunt u de waarde van de binnenstraal invoeren in het juiste veld.

Bijvoorbeeld:

0,00 traceert een volledige cirkel.

0,40 traceert een cirkel met een straal van 40%.

1,00 traceert alleen de buitenkant van de cirkel.

Evolutie: curven en gebieden evolution--curves-and-areas

Met dit type grafische weergave kunt u de evolutie van een of meer maatstaven in de tijd begrijpen.

Vergelijking: histogrammen comparison--histograms

Met histogrammen kunt u de waarden van een of meer variabelen vergelijken.

Voor deze typen grafieken worden de volgende opties aangeboden in het dialoogvenster Variants venster:

Controleer de Display caption om het bijschrift met het diagram weer te geven en de positie ervan te kiezen:

Indien van toepassing, kunt u waarden samen stapelen.

Indien nodig, kunt u de reeks van de waardevertoning omkeren. Selecteer de optie Reverse stacking -optie.

Omzetting: trechter conversion--funnel

Dit type van grafiek laat u het gesprekstarief van gemeten elementen volgen.

Interactie met de grafiek interaction-with-the-chart

U kunt een actie bepalen wanneer de gebruiker de grafiek klikt. Open de Interaction events en selecteert u de handeling die u wilt uitvoeren.

Mogelijke interactietypen en de bijbehorende configuraties worden nader beschreven in deze sectie.

Statistieken berekenen calculating-statistics

Met grafieken kunt u statistieken weergeven over de verzamelde gegevens.

Deze statistieken worden gedefinieerd via de Series parameters van de Data tab.

Als u een nieuwe statistiek wilt maken, klikt u op de Add en configureert u het juiste venster. De beschikbare berekeningstypen worden hieronder beschreven.

Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1