[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Wat is afleverbaarheid? about-deliverability

Met de prestaties kunt u het succes meten van uw campagnes die de inbox van uw ontvangers bereiken zonder te stuiteren, of als spam worden gemerkt. Meer weten waarom het van belang is om te leveren.

Meer bepaald, verwijst de e-maillevering naar de reeks eigenschappen die de capaciteit van een bericht bepalen om zijn bestemming, via een persoonlijk e-mailadres, binnen een korte tijd, en met de verwachte kwaliteit in termen van inhoud en formaat te bereiken.

Voor een diepgaander inzicht in wat de te leveren prestaties zijn en meer te leren over zeer belangrijke leverbaarheidsvoorwaarden, concepten, en benaderingen, verwijs naar Handleiding voor beste praktijken bij de levering van Adobe.

Hoe te om leverbaarheid te verbeteren deliverability-key-points

De leveringsproblemen houden gewoonlijk verband met maatregelen van bescherming tegen spam die door Internet dienstverleners en de beheerders van de postserver worden uitgevoerd.

  • Voor algemene aanbevelingen over het ontwerpen van succesvolle e-mailmarketingcampagnes raadpleegt u Leverbaarheidsstrategie en definitie.

  • Voor specifiekere aanbevelingen voor het optimaliseren van de leverbaarbaarheid van je Adobe Campaign-e-mails raadt Adobe u aan de beste praktijken in deze sectie te gebruiken.

NOTE
Omdat ISPs verplicht is voortdurend nieuwe verfijnde het filtreren technieken te ontwikkelen om hun klanten tegen spammers te beschermen, wordt de e-maillevering gekenmerkt door voortdurend veranderende criteria en regels. Zorg ervoor dat u naar de Handleiding voor beste praktijken bij de levering van Adobe die regelmatig wordt bijgewerkt.

Leverbaarheidsgraad

Het leverbaarheidstarief is het aantal berichten die de inboxes van ontvangers vergeleken bij het aantal berichten raakten die werden geleverd. Om de leverbaarheid te verbeteren, kunt u werken aan het verhogen van dit tarief.

Bij Adobe Campaign hangt het leverbrengingscijfer af van een groot aantal factoren, met name:

Hulpprogramma's voor het leveren van campagnes deliverability-tools

Adobe Campaign biedt verschillende tools om de prestaties van uw platform bij te houden en te verbeteren. Op deze pagina worden ook de belangrijkste beginselen gemarkeerd die u in gedachten moet houden om de prestaties te optimaliseren wanneer u campagne gebruikt.

Uw bericht zorgvuldig samenstellen

Wanneer het vormen van, het ontwerpen van, en het testen van uw bericht, zorg ervoor u de beste praktijken volgt die in de hieronder vermelde secties worden vermeld. Door gebruik te maken van alle functies die Adobe Campaign biedt, kunt u de leverbaarheid verbeteren.

Verifieer toestemming door dubbele opt-in double-opt-in

Om het verzenden van berichten naar ongeldige adressen te vermijden, onjuiste mededelingen te beperken en afzenderreputatie te verbeteren, adviseert de Adobe om een dubbel opt-in mechanisme in te voeren. Met deze methode kunt u ervoor zorgen dat de ontvangers zich bewust hebben geabonneerd.

Zie Een lidmaatschapsformulier maken met dubbele opt-in voor meer informatie.

Raadpleeg voor meer informatie over aanbevolen procedures bij het verzamelen van gegevens van uw klanten de Handleiding voor beste praktijken bij de levering van Adobe.

Gebruik quarantainebeheer

Adobe Campaign beheert een lijst met spamklachten, harde stuitingen en zachte stuitingen die consistent voorkomen.

Om uw leverbaarheid te beschermen, worden de ontvangers van wie adressen op die lijst zijn uitgesloten door gebrek van alle toekomstige leveringen, omdat het verzenden naar deze contacten uw verzendende reputatie zou kunnen schaden.

Sommige internetproviders beschouwen e-mails automatisch als spam als het aantal ongeldige adressen te hoog is. Met quarantaine kunt u dus voorkomen dat deze providers aan de lijst van gewezen personen worden toegevoegd.

Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie hierover:

Gereedschappen voor bewaking en rapportage gebruiken

Gebruik de functies die Adobe Campaign biedt om de prestaties te controleren.

Met Adobe Campaign kunt u controleren hoe uw leveringen presteren aan de hand van een reeks ingebouwde real-time indicatoren en rapporten voor een beter inzicht in uw leveringen.

Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie hierover:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1