Webtags voor bijhouden maken creating-web-tracking-tags

Op elke pagina van de site die u wilt bijhouden, moet in uw Adobe Campaign-platform worden verwezen. Deze verwijzing kan op twee manieren worden uitgevoerd:

  1. Handmatige definitie van URL's die moeten worden bijgehouden,
  2. Aanmaken van URL's die u ter plaatse wilt bijhouden.

De URL's definiëren die in de toepassing moeten worden bijgehouden defining-the-urls-to-be-tracked-in-the-application

Met deze methode kunt u handmatig de pagina's definiëren die moeten worden bijgehouden en vervolgens een voorbeeld genereren van de bijbehorende tag voor webtracering. Deze bewerking wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Campaign execution>Resources>Web tracking tags knooppunt van de clientconsole.

U genereert de HTML-code die op de pagina moet worden ingevoegd:

  • Voer het label van de tag in: het wordt weergegeven in de logboeken voor bijhouden,
  • De bron-URL aangeven: dit veld dient ter informatie en u kunt de bijgehouden pagina aangeven (optioneel).
  • Voer zo nodig een geldigheidsperiode in.
  • Klikken Generate HTML-code.

Vervolgens kopieert u de gegenereerde code en plakt u deze in de pagina die u wilt bijhouden.

Tijdens het maken van URL's die moeten worden bijgehouden on-the-fly-creation-of-urls-to-be-tracked

U kunt de URL's voor webtracering direct maken door informatie toe te voegen aan de waarde van de optie gelabeld parameter:

  • Type bijgehouden pagina: 'w' voor WEB of 't' voor TRANSACTIE,
  • De interne naam van de map waarin de URL moet worden gemaakt.

Deze twee gegevens moeten worden samengevoegd met de id van de bijgehouden pagina door het teken '|' toe te voegen:

tagid=<identifier>|<type>|<foldername>
IMPORTANT
Vergeet niet de waarde van het gereedschap gelabeld parameter wanneer deze wordt gebruikt als een URL-parameter.

Voorbeeld: het maken van een URL voor webtracking van het type transactie.

http://myserver.adobe.com/r/a?tagid=home%7Ct%7CMyFolder

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1