Beschrijving van een gebeurtenis event-description

Transactioneel berichtengegevensmodel about-transactional-messaging-datamodel

Transactioneel overseinen baseert zich op het de gegevensmodel van Adobe Campaign, en gebruikt twee extra afzonderlijke lijsten. Deze tabellen, NmsRtEvent en NmsBatchEvent, bevatten dezelfde velden en kunt u gebeurtenissen in real time aan de ene kant beheren, en gebeurtenissen in batch aan de andere kant.

SOAP-methoden soap-methods

Deze sectie detailleert de methodes van de ZEEP verbonden aan de schema's van de transactionele berichtmodule.

Twee PushEvent of PushEvents SOAP-methoden zijn gekoppeld aan de twee nms:rtEvent en nms:BatchEvent dataschema's. Het is het informatiesysteem dat bepaalt of een gebeurtenis een "partij"of "real time"type is.

 • PushEvent laat u één enkele gebeurtenis in het bericht opnemen,
 • PushEvents Hiermee kunt u een reeks gebeurtenissen in het bericht invoegen.

Het WSDL-pad voor toegang tot beide methoden is:

 • http://hostname/nl/jsp/schemawsdl.jsp?schema=nms:rtEvent om tot het typeschema in real time toegang te hebben.
 • http://hostname/nl/jsp/schemawsdl.jsp?schema=nms:batchEvent om het batchtypeschema te openen.

Zie voor meer informatie over het genereren van een WSDL-bestand deze sectie.

Beide methoden bevatten een <urn:sessiontoken> element voor het het programma openen aan de transactionele overseinenmodule. Wij adviseren gebruikend een identificatiemethode via vertrouwde op IP adressen. Om het zittingsteken terug te winnen, voer een vraag van de ZEEP van de opening van een sessie uit, dan krijgt het teken gevolgd door een logoff. Gebruik het zelfde teken voor verscheidene vraag van RT. De voorbeelden inbegrepen in deze sectie gebruiken de methode van het zittingsteken die geadviseerd is.

Als u een taakgebalanceerde server gebruikt, kunt u de gebruiker/Wachtwoord authentificatie (op het niveau van het bericht van RT) gebruiken. Voorbeeld:

<PushEvent xmlns="urn:nms:rtEvent">
<sessiontoken>mc/PASSWORD</sessiontoken>
<domEvent>
<rtEvent wishedChannel="41" type="rt_MobileJourney_iOS_Push" registrationToken="c3ddc8aaecc24822df25d0f49865cca61ea3f86c61bfa53ae4d37294e37f4a1c" hashlpId="27EE7571EC14DBA23B9B5CC0EF79BB782DAECF4C03C88E5D92CC9B9DAC4E5DDA" correlationId="415b7593-4f6f-e911-811f-00505691247c" xmlns="">
<mobileApp uuid="236B24DC-C073-412F-8BCB-AC7207096258" _operation="none"/>
<ctx>...</ctx>
</rtEvent>
</domEvent>
</PushEvent>

De PushEvent methode bestaat uit een <urn:domevent> parameter die de gebeurtenis bevat.

De PushEvents methode bestaat uit een <urn:domeventcollection> parameter die gebeurtenissen bevat.

Voorbeeld met PushEvent:

<urn:PushEvent>

 <sessiontoken>___921f9b38-72ac-49ad-b481-ab32973efc50</sessiontoken>

 <urn:domEvent>

  <rtEvent>

  ...

  </rtEvent>

 </urn:domEvent>

</urn:PushEvent>
NOTE
Bij een oproep aan de PushEvents -methode, moeten we een bovenliggend XML-element toevoegen om te voldoen aan de standaard-XML. In dit XML-element worden de verschillende <rtevent> elementen in de gebeurtenis.

Voorbeeld met PushEvents:

<urn:PushEvents>

 <sessiontoken>___921f9b38-72ac-49ad-b481-ab32973efc50</sessiontoken>

 <urn:domEventCollection>

  <Events>

   <rtEvent>... </rtEvent>

   <rtEvent>... </rtEvent>

   ...

  </Events>

 </urn:domEventCollection>

</urn:PushEvents>

De <rtevent> en <batchevent> elementen hebben een set kenmerken en een verplicht onderliggend element: <ctx> voor het integreren van berichtgegevens.

NOTE
De <batchevent> Met een element kunt u de gebeurtenis toevoegen aan de wachtrij met de naam "batch". De <rtevent> voegt de gebeurtenis toe aan de "real time" wachtrij.

De verplichte eigenschappen van de <rtevent> en <batchevent> elementen zijn @type en @email. De waarde van @type moet gelijk zijn aan de gespecificeerde lijstwaarde die wordt bepaald wanneer het vormen van de uitvoeringsinstantie. Met deze waarde kunt u de sjabloon definiëren die tijdens de levering aan de inhoud van de gebeurtenis moet worden gekoppeld.

<rtevent> configuration example:

<rtEvent type="order_confirmation" email="john.doe@domain.com" origin="eCommerce" wishedChannel="0" externalId="1242" mobilePhone="+33620202020">

In dit voorbeeld worden twee kanalen opgegeven: het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer. De wishedChannel Hiermee kunt u het kanaal selecteren dat u wilt gebruiken wanneer u de gebeurtenis omzet in een bericht. De waarde 0 komt overeen met het e-mailkanaal, de waarde 1 voor het mobiele kanaal, enzovoort.

Als u de levering van een gebeurtenis wilt uitstellen, voegt u de opdracht scheduled gevolgd door de datum van voorkeur. De gebeurtenis wordt op deze datum omgezet in een bericht.

We raden u aan de kenmerken @wishedChannel en @emailFormat in te vullen met numerieke waarden. De functietabel die numerieke waarden en labels koppelt, vindt u in de beschrijving van het gegevensschema.

NOTE
In de beschrijving van de nms:rtEvent en nms:BatchEvent dataschema.

De <ctx> -element bevat de berichtgegevens. De XML-inhoud is open, wat betekent dat deze kan worden geconfigureerd op basis van de inhoud die moet worden geleverd.

NOTE
Het is belangrijk om het aantal en de grootte van de knopen van XML in het bericht te optimaliseren om het overladen van de servers tijdens levering te vermijden.

Gegevensvoorbeeld:

  <ctx>
        <client>
            <firstname>John</firstname>
            <lastname>Doe</lastname>
        </client>
        <action>
             <type>Order confirmation</type>
             <number>CN23453</number>
        </action>
        <orderdetails>
             <article num="1">
                  <name>Generic USB key</name>
                  <price>20</price>
              </article>
        </orderdetails>
  </ctx>

Informatie die wordt geretourneerd door de SOAP-aanroep information-returned-by-the-soap-call

Wanneer Adobe Campaign een gebeurtenis ontvangt, genereert het een unieke retour-id. Dit is de id van de gearchiveerde versie van de gebeurtenis.

IMPORTANT
Bij het ontvangen van SOAP-aanroepen verifieert Adobe Campaign de indeling van het e-mailadres. Als een e-mailadres onjuist is opgemaakt, wordt een fout geretourneerd.
 • Voorbeeld van een id die door de methode wordt geretourneerd wanneer de gebeurtenisverwerking is geslaagd:

  code language-none
  <SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Body>
     <urn:PushEventResponse SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:urn="urn:nms:rtEvent">
       <plId xsi:type="xsd:long">72057594037935966</plId>
     </urn:PushEventResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
  

Als de waarde van de retour-id strikt groter is dan nul, betekent dit dat de gebeurtenis met succes is gearchiveerd in Adobe Campaign.

Als de gebeurtenis echter niet kan worden verwerkt, retourneert de methode een foutbericht of een waarde die gelijk is aan nul.

 • Voorbeeld verwerken van een gebeurtenis die is mislukt wanneer de query geen aanmeldingsnaam bevat of de opgegeven operator niet de vereiste rechten heeft:

  code language-none
  <SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Body>
     <SOAP-ENV:Fault>
       <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
       <faultstring xsi:type="xsd:string">Error while reading parameters of method 'PushEvent' of service 'nms:rtEvent'.</faultstring>
       <detail xsi:type="xsd:string">Invalid login or password. Connection denied.</detail>
     </SOAP-ENV:Fault>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
  
 • Voorbeeld van een gebeurtenis die is mislukt als gevolg van een fout in de query (de XML-classificatie is niet nageleefd):

  code language-none
  <SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Body>
     <SOAP-ENV:Fault>
       <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
       <faultstring xsi:type="xsd:string">The XML SOAP message is invalid (service 'PushEvent', method 'nms:rtEvent').</faultstring>
       <detail xsi:type="xsd:string"><![CDATA[(16:8) : Expected end of tag 'rtevent'
  Error while parsing XML string '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:nms:rtEvent">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
     <urn:PushEvent>
       <urn:sessiontoken>mc/</urn:sessiontoken>
       <urn:domEvent>
  <rtevent type="create_account" email="esther.hall@adobe.com" origin="eCommerce" wishedChannel="email"
     externalId="1596" language="english" country="EN" emailFormat="2"
     mobilePhone="+447700123123">
   <ctx>
    <website name="eCommerce" url="http://www.eCo']]></detail>
     </SOAP-ENV:Fault>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
  
 • Voorbeeld van een gebeurtenis die is mislukt en die een nul-id heeft geretourneerd (onjuiste methodenaam):

  code language-none
  <SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Body>
     <urn:PushEventResponse SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:urn="urn:nms:rtEvent">
       <plId xsi:type="xsd:long">0</plId>
     </urn:PushEventResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
  
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1