Aan de slag met kubussen about-cubes

De exploratie van gegevens in het gegevensbestand wordt aangeboden via Marketing Analytics -module. Het laat u toe om gegevens te analyseren en te meten, statistieken te berekenen, en rapportverwezenlijking en berekening te vereenvoudigen en te optimaliseren. Daarnaast kunt u met Marketing Analytics rapporten maken en doelpopulaties maken. Zodra deze worden geïdentificeerd, worden zij opgeslagen in lijsten die in Adobe Campaign (gericht, segmentatie, enz.) kunnen worden gebruikt.

De kubussen worden gebruikt voor het produceren van bepaalde ingebouwde rapporten, met inbegrip van leveringsrapporten (levering het volgen, klikt, opent, enz.). Rapporten op basis van kubussen mogen alleen worden gebruikt als standaard voor gegevensvolumes onder 5 miljoen feitenlijnen.

U kunt de mogelijkheden van databaseverkenning en -analyse uitbreiden terwijl het voor eindgebruikers gemakkelijker wordt om rapporten en tabellen te configureren. Alles wat gebruikers moeten doen is een bestaande (volledig geconfigureerde) kubus selecteren bij het maken van hun rapport of tabel om berekeningen, metingen en statistieken te verwerken.

Zodra kubussen zijn gemaakt en geconfigureerd, worden ze gebruikt in vakken voor rapportquery’s en webapplicaties. Ze kunnen worden gebruikt en bewerkt binnen draaitabellen.

CAUTION
Marketing Analytics is een Adobe Campaign-module. Het moet op uw instantie worden geïnstalleerd zodat u de hieronder beschreven mogelijkheden kunt gebruiken.

Met de module Campagne Marketing Analytics kunt u:

 1. Kubussen maken

  • gegevens samenvoegen en opslaan in een werktabel om indicatoren vooraf te berekenen op basis van gebruikersbehoeften;
  • het gegevensvolume te verminderen dat betrokken is bij de verschillende berekeningen die voor rapporten en vragen worden gebruikt, zodat de berekeningstijden van de indicatoren aanzienlijk worden geoptimaliseerd;
  • de toegang tot gegevens te vereenvoudigen, gebruikers in staat te stellen gegevens (al dan niet vooraf geaggregeerd) afhankelijk van verschillende afmetingen te manipuleren.
 2. Draai-tabellen maken

  • berekende gegevens, geconfigureerde maatregelen verkennen;
  • de gegevens selecteren die moeten worden weergegeven, alsmede de weergavemodus;
  • de gebruikte maatregelen en indicatoren aan te passen;
  • bieden interactieve analysehulpmiddelen aan gebruikers met een niet-technische achtergrond.
 3. Bouw een vraag gebruikend gegevens die in een kubus worden berekend en worden samengevoegd.

 4. Identificeer populaties en verwijs hen in lijsten.

Leer hoe u kubussen kunt maken en gebruiken in Adobe Campaign v8-documentatie.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1