Integratie met Adobe Target configureren configuring-the-integration-with-adobe-target

CAUTION
Neem als gehoste of hybride klant contact op met uw Adobe om deze integratie te configureren. De onderstaande stappen zijn alleen van toepassing op on-premise klanten.

Deze integratie vereist:

 • Adobe Experience Cloud- en Adobe Target-organisaties
 • Een Adobe Target-vak opgegeven voor het tot stand brengen van de verbinding met Adobe Campaign

Volg onderstaande stappen om deze integratie in Adobe Campaign te configureren:

 1. Installeer de Integration with the Adobe Experience Cloud ingebouwd pakket. Meer informatie

  Met dit pakket hebt u via Digital Asset Manager toegang tot de gedeelde elementen.

 2. Schakel verbinding via IMS (Adobe ID-verbindingsservice) in om afbeeldingen te gebruiken die via Adobe Experience Cloud worden gedeeld in uw e-mails. Meer informatie

 3. Bladeren naar Administration > Platform > Options om de server- en organisatie-opties (Tenant) voor Adobe Target te configureren:

  • TNT_EdgeServer : Adobe Target-server gebruikt voor integratie. Deze optie is standaard al geselecteerd. Deze waarde komt overeen met de Adobe Target Domain Server, gevolgd door de waarde /m2. Bijvoorbeeld: tt.omtrdc.net/m2.
  • TNT_TenantName : naam van Adobe Target-organisatie. Deze waarde komt overeen met de naam van de Adobe Target Client.
CAUTION
Voor hybride en gehoste architecturen moeten deze opties op alle servers worden ingesteld, inclusief de server voor midsourcing en de uitvoeringsinstantie.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1