[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Personalisatievelden personalization-fields

Personalisatievelden worden gebruikt voor personalisatie op het eerste niveau van de content van geleverde berichten. De velden die u in hoofdcontent invoegt, geven de positie aan waar de gegevens uit de geselecteerde gegevensbron moeten worden ingevoegd.

Bijvoorbeeld, het verpersoonlijkingsgebied met <%= receiving.LastName %> De syntaxis vertelt Adobe Campaign om de naam van de ontvanger in het gegevensbestand (ontvankelijke lijst) op te nemen.

Ontdek deze functie in video

CAUTION
Inhoud van aanpassingsvelden mag niet langer zijn dan 1024 tekens.

Gegevensbronnen data-sources

De gebieden van de verpersoonlijking kunnen uit twee types van gegevensbron, volgens de geselecteerde leveringswijze komen:

 • De Adobe Campaign-database is de gegevensbron. Dit is het meest gangbare geval, bijvoorbeeld met 'personalisatievelden voor ontvangers'. Dit zijn alle velden die zijn gedefinieerd in de tabel met ontvangers, of het nu standaardvelden zijn (gewoonlijk: achternaam, voornaam, adres, plaats, geboortedatum, enz.) of door de gebruiker gedefinieerde velden.
 • Een extern bestand is de gegevensbron. Dit zijn alle velden die zijn gedefinieerd in de kolommen van het bestand dat wordt weergegeven als invoer tijdens een levering met behulp van de gegevens in een extern bestand.
NOTE
Een Adobe Campaign-personalisatietag heeft altijd het volgende formulier: <%=table.field%>.

Een aanpassingsveld invoegen inserting-a-personalization-field

Als u verpersoonlijkingsvelden wilt invoegen, klikt u op het vervolgkeuzepictogram dat toegankelijk is vanuit een bewerkveld voor koptekst, onderwerp of berichttekst.

Na de selectie van een gegevensbron (ontvangende velden of bestandsveld) neemt deze invoeging de vorm aan van een opdracht die wordt geïnterpreteerd door Adobe Campaign en wordt vervangen door de waarde van het veld voor een bepaalde ontvanger. De fysieke vervanging kan dan in Preview tab.

Voorbeeld van aanpassingsvelden personalization-fields-example

We maken een e-mail waarin we eerst de naam van de ontvanger invoegen en vervolgens de aanmaakdatum van het profiel in de hoofdtekst van het bericht toevoegen. Dit doet u als volgt:

 1. Maak een nieuwe levering of open een bestaande e-maillevering.

 2. Klik in de wizard voor levering op Subject om het onderwerp van het bericht te bewerken en een onderwerp in te voeren.

 3. Voer " Special offer for " en gebruik de knop op de werkbalk om een verpersoonlijkingsveld in te voegen. Selecteer Recipients>Title.

 4. Herhaal de bewerking om de naam van de ontvanger in te voegen. Voeg spaties in tussen alle verpersoonlijkingsvelden.

 5. Klikken OK om te valideren.

 6. Voeg de personalisatie in de berichttekst in. Klik hiertoe in de berichtinhoud en klik op de knop voor het invoegen van het veld.

 7. Selecteer Recipient>Other….

 8. Selecteer het veld met de informatie die u wilt weergeven en klik op OK.

 9. Klik op de knop Preview om het verpersoonlijkingsresultaat weer te geven. U moet een ontvanger selecteren om het bericht van die ontvanger te tonen.

  note note
  NOTE
  Wanneer een levering deel uitmaakt van een workflow, kunt u de gegevens uit de tabel met tijdelijke werkstromen gebruiken. Deze gegevens worden gegroepeerd in het dialoogvenster Target extension -menu. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

Aanpassing optimaliseren optimizing-personalization

U kunt personalisatie optimaliseren met behulp van een speciale optie: Prepare the personalization data with a workflow, beschikbaar in de Analysis tabblad van de leveringseigenschappen. Zie voor meer informatie over het analyseren van de aflevering deze sectie.

Tijdens de leveringsanalyse, leidt deze optie automatisch tot en voert een werkschema uit dat alle gegevens met betrekking tot het doel in een tijdelijke lijst, met inbegrip van gegevens van lijsten verbonden in FDA opslaat.

Als u deze optie inschakelt, kunnen de prestaties van de leveringsanalyse aanzienlijk worden verbeterd wanneer een groot aantal gegevens wordt verwerkt, vooral als de personalisatiegegevens afkomstig zijn van een externe tabel via FDA. Zie voor meer informatie Toegang tot een externe database (FDA).

Bijvoorbeeld, als u prestatieskwesties wanneer het leveren aan een hoog aantal ontvangers terwijl het gebruiken van veel verpersoonlijkingsgebieden en/of verpersoonlijkingsblokken in de inhoud van uw berichten ervaart, kan deze optie de behandeling van verpersoonlijking en daarom het leveren van uw berichten versnellen.

Volg onderstaande stappen om deze optie te gebruiken:

 1. Maak een campagne. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

 2. In de Targeting and workflows tabblad van uw campagne, voegt u een Query activiteit aan uw werkschema. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van deze activiteit deze sectie.

 3. Een Email delivery aan de werkstroom en open het. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van deze activiteit deze sectie.

 4. Ga naar de Analysis tabblad van het Delivery properties en selecteert u de Prepare the personalization data with a workflow -optie.

 5. Configureer de levering en start de workflow om de analyse te starten.

Zodra de analyse wordt gedaan, worden de verpersoonlijkingsgegevens opgeslagen in een tijdelijke lijst door een tijdelijke technische werkschema dat op de vlucht tijdens de analyse wordt gecreeerd.

Deze workflow is niet zichtbaar in de Adobe Campaign-interface. Het is alleen bedoeld als een technisch middel om personalisatiegegevens snel op te slaan en af te handelen.

Als de analyse is voltooid, gaat u naar de workflow Properties en selecteert u de Variables tab. Daar kunt u de naam van de tijdelijke lijst zien die u kunt gebruiken om een SQL vraag te maken om identiteitskaarts te tonen die het bevat.

Timing uit verpersoonlijkingsfase timing-out-personalization

Om leveringsbescherming te verbeteren, kunt u een onderbreking voor de verpersoonlijkingsfase plaatsen.

In de Delivery tabblad van het Delivery properties, selecteert u een maximumwaarde in seconden voor de Maximum personalization run time -optie.

Als tijdens de voorvertoning of het verzenden de maximale tijd die u in dit veld instelt, wordt overschreden, wordt het proces afgebroken met een foutbericht en mislukt de levering.

De standaardwaarde is 5 seconden.

Als u deze optie instelt op 0, is er geen tijdslimiet voor de verpersoonlijkingsfase.

Video over zelfstudie personalization-fields-video

Leer hoe u een personalisatieveld toevoegt aan de onderwerpregel en de content van een e-maillevering.

Er zijn aanvullende Campaign Classic-to-video's beschikbaar hier.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1