Aan de slag met Federatieve gegevenstoegang about-federated-data-access

Adobe Campaign biedt de Federale gegevenstoegang (FDA) om informatie te verwerken die is opgeslagen in een of meer externe databases: u hebt toegang tot externe gegevens zonder de structuur van Adobe Campaign-gegevens te wijzigen.

Vereisten operating-principle

Met de optie FDA kunt u uw gegevensmodel uitbreiden in een database van derden. Het zal automatisch de structuur van de gerichte lijsten ontdekken en gegevens van de SQL bronnen gebruiken.

Voor het gebruik van deze functie worden de volgende voorwaarden vermeld:

  • Configuratie: de lijst met compatibele externe databases is afhankelijk van uw hostmodel.

  • Externe databaseversie: u hebt een externe database nodig die compatibel is met de Adobe Campaign FDA-module.

    De lijst met databasesystemen en compatibele versies per hostingmodel wordt gedetailleerd weergegeven in de campagne Compatibiliteitsmatrix.

  • Machtigingen: gebruikers moeten ook beschikken over de noodzakelijke machtigingen in Adobe Campaign en in de externe database.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1