[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Een webformulier vertalen translating-a-web-form

Het is mogelijk om een toepassing van het Web in verscheidene talen te lokaliseren.

U kunt vertalingen rechtstreeks uitvoeren in de Adobe Campaign-console (raadpleeg voor Vertalingen beheren in de editor), of tekenreeksen exporteren en importeren om de vertaling te externaliseren (zie Externe vertaling).

De lijst met talen die standaard beschikbaar zijn, wordt weergegeven in Weergavetaal van formulieren wijzigen.

De toepassing van het Web wordt ontworpen in een het uitgeven taal: dit is de verwijzingstaal die wordt gebruikt om etiketten en andere te vertalen inhoud in te gaan.

De standaardtaal is de taal waarin de toepassing van het Web zal worden getoond als geen taal het plaatsen aan zijn toegang URL wordt toegevoegd.

NOTE
Door gebrek, zijn de het uitgeven taal en de standaardtaal het zelfde als de consoletaal.

Talen kiezen choosing-languages

Als u een of meer vertaaltalen wilt definiëren, klikt u op de knop Properties van de toepassing Web, dan Localization tab. Klik op de knop Add om een nieuwe vertaaltaal voor de toepassing van het Web te bepalen.

NOTE
In dit venster kunt u ook de standaardtaal en de bewerkingstaal wijzigen.

Wanneer u vertaaltalen toevoegt voor een toepassing van het Web (of wanneer de standaardtaal en het uitgeven taal verschillend zijn), Translation subtab wordt toegevoegd aan de Edit tabblad voor het beheren van vertalingen.

Adobe Campaign beschikt over een instrument voor het vertalen en beheren van meertalige vertalingen. In deze editor kunt u de tekenreeksen bekijken die u wilt vertalen of goedkeuren, vertalingen rechtstreeks in de interface invoeren of tekenreeksen importeren/exporteren om vertalingen te externaliseren.

Vertalingen beheren in de editor managing-translations-in-the-editor

Tekenreeksen verzamelen collecting-strings

De Translations kunt u vertalingen invoeren voor de tekenreeksen die de toepassing Web vormen.

De eerste keer dat u dit tabblad opent, bevat dit tabblad geen gegevens. Klik op de knop Collect the strings to translate koppeling om de tekenreeksen in de webtoepassing bij te werken.

Adobe Campaign verzamelt labels van velden en tekenreeksen die zijn gedefinieerd in het dialoogvenster Texts tabbladen van alle statische elementen: HTML-blokken, JavaScript, enz. Statische elementen worden nader beschreven in Statische elementen in een webformulier.

CAUTION
Dit proces kan enkele minuten duren, afhankelijk van het volume gegevens dat moet worden verwerkt.
Als er een waarschuwing verschijnt dat sommige vertalingen ontbreken in het systeemwoordenboek, raadpleegt u De systeemtekenreeksen omzetten.

Elke keer dat een tekenreeks wordt vertaald, wordt de vertaling ervan toegevoegd aan het vertaalwoordenboek.

Wanneer het inzamelingsproces ontdekt dat een vertaling reeds bestaat, wordt deze vertaling getoond in Text kolom van de tekenreeks. De status van de tekenreeks wordt ingesteld op Translated.

Voor tekenreeksen die nooit zijn omgezet, wordt de Text veld is leeg en de status is To translate.

Tekenreeksen filteren filtering-strings

Door gebrek, wordt elke vertaaltaal van de toepassing van het Web getoond. Er zijn twee standaardfilters: taal en status. Klik op de knop Filters klikt u vervolgens op By language or status om de overeenkomende vervolgkeuzelijsten weer te geven. U kunt ook een geavanceerd filter maken. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

Ga naar de Language vervolgkeuzelijst om de vertaaltaal te selecteren.

Als u alleen onvertaalde tekenreeksen wilt weergeven, selecteert u To translate in de Status vervolgkeuzelijst. U kunt ook alleen vertaalde of goedgekeurde tekenreeksen weergeven.

Tekenreeksen omzetten translating-strings

 1. Als u een woord wilt vertalen, dubbelklikt u op de desbetreffende regel in de lijst met tekenreeksen.

  De brontekenreeks wordt weergegeven in de bovenste sectie van het venster.

 2. Voer de vertaling in de onderste sectie in. Als u het wilt goedkeuren, controleert u de Translation approved -optie.

  note note
  NOTE
  Goedkeuring van vertaling is optioneel en blokkeert het proces niet.

  Niet-goedgekeurde vertalingen worden weergegeven als Translated. Goedgekeurde vertalingen worden weergegeven als Approved.

Externe vertaling externalizing-translation

Het is mogelijk tekenreeksen te exporteren en te importeren om deze te vertalen met een ander gereedschap dan Adobe Campaign.

CAUTION
Nadat u de tekenreeksen hebt geëxporteerd, hoeft u geen vertalingen meer uit te voeren met het geïntegreerde gereedschap. Dit zou tot een conflict leiden wanneer u de vertalingen opnieuw invoert en deze zullen verloren gaan.

Bestanden exporteren exporting-files

 1. Selecteer de webtoepassing(en) waarvan u de tekenreeksen wilt exporteren, klik met de rechtermuisknop en selecteer Actions > Export strings for translation…

 2. Selecteer een Export strategy :

  • One file per language: bij het exporteren wordt één bestand per vertaaltaal gegenereerd. Elk dossier zal voor alle geselecteerde toepassingen van het Web gemeenschappelijk zijn.

  • One file per Web application: de exportbewerking genereert één bestand per geselecteerde webtoepassing. Elk bestand bevat alle vertaaltalen.

   note note
   NOTE
   Dit type export is niet beschikbaar voor XLIFF-export.
  • One file per language and per Web application: bij het exporteren worden verschillende bestanden gegenereerd. Elk dossier zal één vertaaltaal per toepassing van het Web bevatten.

  • One file for all: de exportbewerking genereert één meertalig bestand voor alle webtoepassingen. Het zal alle vertaaltalen voor alle geselecteerde toepassingen van het Web bevatten.

   note note
   NOTE
   Dit type export is niet beschikbaar voor XLIFF-export.
 3. Kies vervolgens de optie Target folder waarin de bestanden worden opgenomen.

 4. Selecteer de bestandsindeling ( CSV of XLIFF ) en klik op Start.

NOTE
De namen van exportbestanden worden automatisch gegenereerd. Als u dezelfde exportbewerking meerdere malen uitvoert, vervangt u bestaande bestanden door de nieuwe bestanden. Als u de vorige bestanden wilt behouden, wijzigt u de Target folder en klik vervolgens op Start opnieuw om het exporteren uit te voeren.

Wanneer u bestanden exporteert in CSV-indeling, is elke taal gekoppeld aan een status en goedkeuringsstatus. De Goedkeuren? kunt u een vertaling goedkeuren. Deze kolom kan de waarden bevatten Ja of Nee. De geïntegreerde editor (zie Vertalingen beheren in de editor), is het goedkeuren van vertalingen optioneel en blokkeert het proces niet.

Bestanden importeren importing-files

Nadat de externe vertaling is voltooid, kunt u de vertaalde bestanden importeren.

 1. Ga naar de lijst van de toepassingen van het Web, klik met de rechtermuisknop aan, dan selecteer Actions > Import translated strings…

  note note
  NOTE
  Het is niet nodig om de webtoepassingen te selecteren waarop de vertaling betrekking heeft. Plaats overal de curseur op de lijst van de toepassingen van het Web.

 2. Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Upload.

NOTE
Externe vertalingen hebben altijd voorrang op interne vertalingen. In geval van conflicten wordt de interne vertaling overschreven door de externe vertaling.

Weergavetaal van formulieren wijzigen changing-forms-display-language

Webformulieren worden weergegeven in de standaardtaal die is opgegeven in het dialoogvenster Localization tabblad van de webtoepassingseigenschappen. Als u talen wilt wijzigen, moet u de volgende tekens toevoegen aan het einde van de URL (waar xx is het symbool van de taal):

?lang=xx

als de taal de eerste of enige parameter van de URL is. Bijvoorbeeld: https://myserver/webApp/APP34

&lang=xx

als er andere parameters zijn vóór de taal in de URL. Bijvoorbeeld: https://myserver/webApp/APP34?status=1&lang=en

De vertalingstalen en woordenboeken die standaard beschikbaar zijn, worden hieronder weergegeven.

Standaardsysteemwoordenboek: in sommige talen is een standaardwoordenboek opgenomen dat de vertaling van de systeemtekenreeksen bevat. Raadpleeg voor meer informatie hierover De systeemtekenreeksen omzetten.

Kalenderbeheer: de pagina's van een webtoepassing kunnen een kalender bevatten voor het invoeren van datums. Deze kalender is standaard beschikbaar in verschillende talen (vertaling van dagen, datumnotatie).

Taal (symbolen)
Standaardsysteemwoordenboek
Kalenderbeheer
Duits (de)
ja
ja
Engels (en)
ja
ja
Engels (Verenigde Staten) (en_US)
Engels (Verenigd Koninkrijk) (en_GB)
Arabisch
Chinees (zh)
Koreaans (ko)
Deens (da)
ja
ja
Spaans (es)
ja
ja
Ests (et)
Fins (fi)
ja
Frans (fr)
ja
ja
Frans (België) (fr_BE)
Frans (Frankrijk) (fr_FR)
Grieks (el)
ja
Hebreeuws (he)
Hongaars (hu)
ja
Indonesisch (id)
Iers (ga)
Italiaans (it)
ja
ja
Italiaans (Italië) (IT_NL)
Italiaans (Zwitsers) (it_CH)
Japans (ja)
Lets (lv)
ja
Litouws (lt)
Maltees (mt)
Nederlands (nl)
ja
Nederlands (België) (nl_BE)
Nederlands (Nederland) (nl_NL)
Noors (Noorwegen) (nr_NO)
ja
Pools (pl)
ja
Portugees (pt)
ja
Portugees (Brazilië) (pt_BR)
Portugees (Portugal) (pt_PT)
Russisch (ru)
ja
Sloveens (sl)
Slowaaks (sk)
Zweeds
ja
ja
Zweeds (Finland) (sv_FI)
Zweeds (Zweden) (sv_SE)
Tsjechisch (cs)
Thai (th)
Vietnamees (vi)
Waloon (wa)
NOTE
Als u andere talen wilt toevoegen dan de standaardtalen, raadpleegt u Een vertaaltaal toevoegen

Voorbeeld: een webtoepassing weergeven in verschillende talen example--displaying-a-web-application-in-several-languages

Het volgende webformulier is beschikbaar in vier talen: Engels, Frans, Duits en Spaans. De tekenreeksen zijn allemaal omgezet via de Translation tabblad van het webformulier. Omdat de standaardtaal Engels is, gebruikt u bij het publiceren van de enquête de standaard-URL om deze in het Engels weer te geven.

Toevoegen ?lang=fr tot het einde van de URL om deze in het Frans weer te geven:

NOTE
De lijst met symbolen voor elke taal wordt beschreven in Weergavetaal van formulieren wijzigen.

U kunt ?lang=es of ?lang=de in het Spaans of Duits.

NOTE
Als andere parameters al voor deze toepassing van Web worden gebruikt, voeg toe &lang=.
Bijvoorbeeld: https://myserver/webApp/APP34?status=1&lang=en

Geavanceerde vertaalconfiguratie advanced-translation-configuration

CAUTION
Deze sectie is alleen bedoeld voor ervaren gebruikers.

De systeemtekenreeksen omzetten translating-the-system-strings

De koorden van het systeem zijn uit-van-de-doos karakterkoorden die door alle toepassingen van het Web worden gebruikt. Bijvoorbeeld: Next , Previous, Approve knoppen, Loading berichten, enz. Standaard bevatten sommige talen een woordenboek met vertalingen voor deze tekenreeksen. De lijst met talen wordt in detail beschreven in Weergavetaal van formulieren wijzigen.

Als u uw toepassing van het Web in een taal vertaalt waarvoor het systeemwoordenboek niet wordt vertaald, zal een waarschuwingsbericht schijnen om u te laten weten dat sommige vertalingen ontbreken.

Voer de volgende stappen uit om een taal toe te voegen:

 1. Ga naar de Adobe Campaign-structuur en klik op Administration > Configuration > Global dictionary > System dictionary .

 2. Selecteer in de bovenste sectie van het venster de systeemtekenreeks die u wilt vertalen en klik vervolgens op Add in de onderste sectie.

 3. Selecteer de vertaaltaal en voer een vertaling voor de tekenreeks in. U kunt de vertaling goedkeuren door Translation approved -optie.

  note note
  NOTE
  Goedkeuring van vertaling is optioneel en blokkeert het proces niet.
CAUTION
Verwijder niet de uit-van-de-doos systeemkoorden.

Een vertaaltaal toevoegen adding-a-translation-language

Om de toepassingen van het Web in andere talen dan de standaardtalen te vertalen (verwijs naar Weergavetaal van formulieren wijzigen), moet u een nieuwe vertaaltaal toevoegen.

 1. Klik op de knop Administration > Platform > Enumerations knooppunt van de Adobe Campaign-structuur en selecteer Languages available for translation in de lijst. De lijst met beschikbare vertalingen wordt weergegeven in de onderste sectie van het venster.

 2. Klik op de knop Add en voert u vervolgens de knop Internal name, Label en id van de afbeelding (markering). Neem contact op met de beheerder als u een nieuwe afbeelding wilt toevoegen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1