[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Een bestand comprimeren of versleutelen zipping-or-encrypting-a-file

Met Adobe Campaign kunt u gecomprimeerde of gecodeerde bestanden exporteren. Wanneer u een exportbewerking definieert via een Data extraction (file) kunt u een nabewerking definiëren om het bestand te zip of te coderen.

Om dit te kunnen doen:

 1. Installeer een sleutelpaar GPG voor uw instantie gebruikend Deelvenster Beheer.

  note note
  NOTE
  Het Configuratiescherm is beperkt tot Admin-gebruikers en is alleen beschikbaar voor bepaalde campagneversies. Meer informatie
 2. Als uw installatie van Adobe Campaign wordt gehost op Adobe, neemt u contact op met Klantenservice Adoben om de benodigde hulpprogramma's op de server te installeren.

 3. Als de installatie van Adobe Campaign op locatie plaatsvindt, installeert u het hulpprogramma dat u wilt gebruiken (bijvoorbeeld GPG, GZIP) en de benodigde sleutels (coderingssleutel) op de toepassingsserver.

U kunt dan bevelen of code in gebruiken Script tabblad van de activiteit of in een JavaScript code activiteit. In het onderstaande gebruiksgeval wordt een voorbeeld gegeven.

Verwante onderwerpen:

Hoofdlettergebruik: gegevens coderen en exporteren met een sleutel die is geïnstalleerd in het Configuratiescherm use-case-gpg-encrypt

In dit geval, zullen wij een werkschema bouwen om gegevens te coderen en uit te voeren gebruikend een sleutel die op Controlebord wordt geïnstalleerd.

Ontdek deze functie in video

De volgende stappen voor dit gebruik zijn nodig:

 1. Genereer een sleutelpaar van GPG (openbaar/privé) gebruikend een nut van GPG, dan installeer de openbare sleutel op Controlebord. Gedetailleerde stappen zijn beschikbaar in Documentatie van het regelpaneel.

 2. In Campaign Classic, bouwt een werkschema om de gegevens uit te voeren en het te coderen gebruikend de privé sleutel die via het Controlebord is geïnstalleerd. Hiervoor maken we als volgt een workflow:

  • Query activiteit: In dit voorbeeld, willen wij een vraag uitvoeren om de gegevens van het gegevensbestand te richten dat wij willen uitvoeren.
  • Data extraction (file) activiteit: extraheert de gegevens naar een bestand.
  • JavaScript code activiteit: versleutelt de gegevens die geëxtraheerd moeten worden.
  • File transfer activiteit: verzendt de gegevens naar een externe bron (in dit voorbeeld, een server SFTP).
 3. Vorm Query activiteit om de gewenste gegevens van het gegevensbestand te richten. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

 4. Open de Data extraction (file) activiteit vormt dan het op uw behoeften. Globale concepten over hoe te om de activiteit te vormen zijn beschikbaar in deze sectie.

 5. Open de JavaScript code activiteit, dan kopieer-kleef het bevel hieronder om de gegevens te coderen om uit te halen.

  note important
  IMPORTANT
  Zorg ervoor dat u de vingerafdruk waarde van het bevel met de vingerafdruk van de openbare sleutel die op het Controlebord wordt geïnstalleerd.
  code language-none
  var cmd='gpg ';
  cmd += ' --trust-model always';
  cmd += ' --batch --yes';
  cmd += ' --recipient fingerprint';
  cmd += ' --encrypt --output ' + vars.filename + '.gpg ' + vars.filename;
  execCommand(cmd,true);
  vars.filename=vars.filename + '.gpg'
  

 6. Open de File transfer en geeft u vervolgens de SFTP-server op waarnaar u het bestand wilt verzenden. Globale concepten over hoe te om de activiteit te vormen zijn beschikbaar in deze sectie.

 7. U kunt de workflow nu uitvoeren. Zodra het wordt uitgevoerd, zal het gegevensdoel door de vraag naar de server SFTP in een gecodeerd.gpg- dossier worden uitgevoerd.

Video over zelfstudie video

In deze video wordt getoond hoe u een GPG-sleutel kunt gebruiken om gegevens te coderen. Deze video is ook beschikbaar in

Er zijn aanvullende Campaign Classic-to-video's beschikbaar hier.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1