[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Een bestand decoderen of decoderen unzipping-or-decrypting-a-file-before-processing

Met Adobe Campaign kunt u gecomprimeerde of gecodeerde bestanden importeren. Voordat ze kunnen worden gelezen in een Gegevens laden (bestand) -activiteit, kunt u een voorbewerking definiëren voor decoderen of decoderen van het bestand.

IMPORTANT
U kunt gecomprimeerde bestanden van meer dan 4 GB niet decomprimeren.

Om dit te kunnen doen:

 1. Gebruik de Deelvenster Beheer om een openbare/privé zeer belangrijke paar te produceren om dossierdecryptie toe te staan.

  note note
  NOTE
  Het configuratiescherm is toegankelijk voor alle gebruikers met beheerdersrechten. De stappen om toegang met beheerdersrechten aan een gebruiker te verlenen worden gedetailleerd beschreven op deze pagina.
  Merk op dat uw exemplaar op AWS moet worden gehost en geüpgraded met de nieuwste GA-build. Leer hoe u uw versie kunt controleren in dit gedeelte. Controleer of uw versie wordt gehost op AWS door de volgende stappen te volgen op deze pagina.
 2. Als de installatie van Adobe Campaign op locatie plaatsvindt, installeert u het hulpprogramma dat u wilt gebruiken (bijvoorbeeld GPG, GZIP) en de benodigde sleutels (coderingssleutel) op de toepassingsserver.

  Als uw installatie van Adobe Campaign wordt gehost op Adobe, neemt u contact op met Klantenservice Adoben om de benodigde hulpprogramma's op de server te installeren.

Vervolgens kunt u de gewenste voorverwerkingsopdrachten in uw workflows gebruiken:

 1. Een File transfer activiteit in uw werkstroom.
 2. Voeg een Data loading (file) en definieert u de bestandsindeling.
 3. Schakel de optie Pre-process the file in.
 4. Selecteer de voorverwerkingsopdracht die u wilt toepassen.
 5. Voeg andere activiteiten toe om gegevens die uit het bestand komen te beheren.
 6. Sla de workflow op en voer deze uit.

In het onderstaande gebruiksgeval wordt een voorbeeld gegeven.

Verwante onderwerpen:

Hoofdlettergebruik: gegevens importeren die zijn versleuteld met een toets die is gegenereerd door Configuratiescherm use-case-gpg-decrypt

In dit geval, zullen wij een werkschema bouwen om gegevens in te voeren die in een extern systeem zijn gecodeerd, gebruikend een sleutel die in het Controlebord wordt geproduceerd.

Ontdek deze functie in video

De volgende stappen voor dit gebruik zijn nodig:

 1. Gebruik het Configuratiescherm om een sleutelpaar (openbaar/privé) te genereren. Gedetailleerde stappen zijn beschikbaar in Documentatie van het regelpaneel.

  • De openbare sleutel zal met het externe systeem worden gedeeld, dat het zal gebruiken om de gegevens te coderen om naar Campagne te verzenden.
  • De persoonlijke sleutel wordt door het Campaign Classic gebruikt om de inkomende gecodeerde gegevens te decoderen.

 2. In het externe systeem gebruikt u de openbare sleutel die u van het Configuratiescherm hebt gedownload om de gegevens te coderen die u naar het Campaign Classic wilt importeren.

 3. In Campaign Classic, bouwt een werkschema om de gecodeerde gegevens in te voeren en het te decrypteren gebruikend de privé sleutel die via het Controlebord is geïnstalleerd. Hiervoor maken we als volgt een workflow:

  • File transfer activiteit: hiermee wordt het bestand van een externe bron naar het Campaign Classic overgedragen. In dit voorbeeld willen we het bestand overbrengen van een SFTP-server.
  • Data loading (file) activiteit: laadt de gegevens van het dossier in het gegevensbestand en decrypteert het gebruikend de privé sleutel die in het Controlebord wordt geproduceerd.
 4. Open de File transfer Geef vervolgens de externe account op waaruit u het gecodeerde .gpg-bestand wilt importeren.

  Globale concepten over hoe te om de activiteit te vormen zijn beschikbaar in deze sectie.

 5. Open de Data loading (file) activiteit, dan vorm het op uw behoeften. Globale concepten over hoe te om de activiteit te vormen zijn beschikbaar in deze sectie.

  Voeg een voorbewerkingsstadium aan de activiteit toe, om de inkomende gegevens te decrypteren. Selecteer de optie Pre-process the file en selecteert u vervolgens Decrypt van de Command vervolgkeuzelijst:

  note note
  NOTE
  Als de beschikbare opdrachten moeten worden gewijzigd, kunt u Klantenservice Adoben om de preProcessCommand-instellingen aan te passen.
  Als u met een hybride plaatsing werkt, kunt u deze bevelen direct van het dossier van de serverconfiguratie (serverConf.xml) vormen. Leer hoe te om pre-verwerkingsbevelen in het dossier van de serverconfiguratie te vormen
 6. Klikken OK om de activiteitenconfiguratie te bevestigen.

 7. U kunt de workflow nu uitvoeren. Nadat de decodering is uitgevoerd, kunt u in de werkstroomlogboeken controleren of de decodering is uitgevoerd en of de gegevens uit het bestand zijn geïmporteerd.

Video over zelfstudie video

In deze video wordt getoond hoe u een GPG-sleutel kunt gebruiken voor het decoderen van gegevens.

Er zijn aanvullende Campaign Classic-to-video's beschikbaar hier.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1