Gegevens laden (bestand) data-loading-file

Gebruiken use

De Data loading (File) Met deze activiteit hebt u rechtstreeks toegang tot een bron met externe gegevens en kunt u deze gebruiken in Adobe Campaign. Alle gegevens die vereist zijn voor bewerkingen met het doel als doel, worden niet altijd gevonden in de Adobe Campaign-database: ze kunnen beschikbaar worden gesteld in externe bestanden.

Het bestand dat moet worden geladen, kan worden opgegeven door de overgang of worden berekend tijdens de uitvoering van deze activiteit. Bijvoorbeeld, kan het de lijst van 10 favoriete producten van een cliënt zijn de waarvan aankopen in een extern gegevensbestand worden beheerd.

In het bovenste gedeelte van het configuratievenster voor deze activiteit kunt u de bestandsindeling definiëren. Hiervoor gebruikt u een voorbeeldbestand met dezelfde indeling als het bestand dat u wilt importeren. Dit bestand kan lokaal of op de server worden opgeslagen.

CAUTION
Alleen 'platte' structuurbestanden worden ondersteund (bijvoorbeeld CSV, TXT, enz.). Het gebruik van de XML-indeling wordt afgeraden.

Voorverwerkingsstadium toepassen pre-processing

U kunt een vooraf uitgevoerd proces definiëren tijdens het importeren van bestanden, bijvoorbeeld om het bestand niet op de server uit te pakken (en dus ruimte voor het uitgepakt bestand op te slaan) maar om het uitpakken op te nemen in de bestandsverwerking. Leer hoe u een bestand decodeert of decodeert voordat u het verwerkt.

Selecteer hiertoe de optie Pre-process the file en kies een van de drie opties: None, Decompression (zcat) of Decrypt (gpg)

CAUTION
Als u met een hybride of op-gebouw plaatsing werkt, kunnen de pre-verwerkingsbevelen niet uit-van-de-doos werken, aangezien hun standaardconfiguratie "zcat"gebruikt, die niet beschikbaar op Vensters is. In dat geval moet u de preProcessCommand in het serverconfiguratiebestand (serverConf.xml) aan uw wensen te voldoen. Leer hoe te om pre-verwerkingsbevelen in het dossier van de serverconfiguratie te vormen

De bestandsindeling definiëren defining-the-file-format

Wanneer u een bestand laadt, wordt de kolomindeling automatisch gedetecteerd met de standaardparameters voor elk gegevenstype. U kunt deze standaardparameters wijzigen om de specifieke processen op te geven die op uw data moeten worden toegepast, in het bijzonder wanneer er een fout of een lege waarde is.

Selecteer Click here to change the file format… in het hoofdvenster van het Data loading (file) activiteit. Het venster met de indelingsdetails wordt dan geopend.

Vervolgens kunt u de algemene opmaak van het bestand en de opmaak van elke kolom wijzigen.

Met de algemene bestandsindeling kunt u bepalen hoe de kolommen worden herkend (bestandencodering, gebruikte scheidingstekens, enz.).

Met de kolomopmaak kunt u de waardeverwerking van elke kolom definiëren:

NOTE
U kunt zoveel kolommen toevoegen als u wilt. De maximumlengte van waarden in elke kolom wordt bepaald door het gekozen gegevenstype.
 • Ignore column: Deze kolom wordt niet verwerkt tijdens het laden van data.

 • Data type: Deze geeft het type data op dat voor elke kolom wordt verwacht.

 • Allow NULLs: geeft aan hoe lege waarden moeten worden beheerd.

  • Adobe Campaign default: Dit genereert alleen een fout voor numerieke velden. Als dit niet het geval is, wordt een NULL-waarde ingevoegd.
  • Empty value allowed: Dit autoriseert lege waarden. De waarde NULL wordt daarom ingevoegd.
  • Always populated: Dit genereert een fout als een waarde leeg is.
 • Length: geeft het maximum aantal tekens voor de string gegevenstype.

 • Format: definieert de notatie voor tijd en datum.

 • Data transformation: hiermee wordt gedefinieerd of een proces voor een hoofdlettergebruik moet worden toegepast op een string.

  • None: de geïmporteerde tekenreeks wordt niet gewijzigd.
  • First letter in upper case: de eerste letter van elk woord van de tekenreeks begint met een hoofdletter.
  • Upper case: alle tekens in de tekenreeks worden in hoofdletters weergegeven.
  • Lower case: alle tekens in de tekenreeks zijn in kleine letters.
 • White space management: geeft aan of bepaalde spaties moeten worden genegeerd in een tekenreeks. De Ignore spaces Met een waarde kunnen spaties alleen aan het begin en het einde van een tekenreeks worden genegeerd.

 • Error processings: Dit definieert het gedrag als een fout optreedt.

  • Ignore the value: De waarde wordt genegeerd. Er wordt een waarschuwing gegenereerd in het logboek voor workflowuitvoering.
  • Reject line: De volledige regel wordt niet verwerkt.
  • Use a default value in case of error: Dit vervangt de waarde die de fout veroorzaakt door een standaardwaarde, die in het veld Default value is gedefinieerd.
  • Reject the line when there is no remapping value: de gehele lijn wordt alleen verwerkt als een toewijzing voor de onjuiste waarde is gedefinieerd (zie de Mapping hieronder).
  • Use a default value in case the value is not remapped: vervangt de waarde die de fout veroorzaakt door een standaardwaarde, die in het dialoogvenster Default value veld, tenzij een toewijzing voor de onjuiste waarde is gedefinieerd (zie de Mapping hieronder).
 • Default value: Hiermee geeft u de standaardwaarde op op basis van de gekozen foutverwerking.

 • Mapping: dit veld is alleen beschikbaar in de configuratie van de kolomdetails (geopend via een dubbelklik of via de opties rechts van de kolomlijst). Hiermee worden bepaalde waarden getransformeerd wanneer ze worden geïmporteerd. U kunt bijvoorbeeld ‘three’ omzetten in ‘3’.

Voorbeeld: Gegevens verzamelen en in de database laden example--collecting-data-and-loading-it-in-the-database

In het volgende voorbeeld kunt u elke dag een bestand op de server verzamelen, de inhoud van het bestand laden en de gegevens in de database bijwerken, afhankelijk van de informatie die het bevat. Het te verzamelen bestand bevat informatie over klanten die mogelijk aankopen hebben gedaan (voor meer of minder dan 3000 euro), om terugbetaling hebben gevraagd bij een aankoop of de winkel hebben bezocht zonder iets te kopen. Afhankelijk van deze informatie worden verschillende processen toegepast op hun profiel in de database.

 1. Met de bestandscollector kunt u bestanden herstellen die in een map zijn opgeslagen, afhankelijk van de opgegeven frequentie.

  De Directory bevat informatie over de terug te winnen bestanden. In ons voorbeeld worden alle bestanden in tekstopmaak waarvan de namen het woord 'klanten' bevatten en die zijn opgeslagen in de map tmp/Adobe/Data/files van de server, hersteld.

  Met de File collector wordt in het Bestandsverzamelaar sectie.

  De Schedule kunt u de uitvoering van de verzamelaar plannen, zodat u kunt opgeven met welke frequentie de aanwezigheid van deze bestanden wordt gecontroleerd.

  Hier, willen wij de inzamelaar elke werkdag teweegbrengen om 9PM.

  Om dit te doen, klik Change… in de lagere rechtersectie van het het uitgeven hulpmiddel wordt gevestigd en vorm het programma dat.

  Raadpleeg voor meer informatie hierover Planner.

 2. Configureer vervolgens de activiteit voor het laden van gegevens (bestand) om aan te geven hoe de verzamelde bestanden moeten worden gelezen. Selecteer hiertoe een voorbeeldbestand met dezelfde structuur als de bestanden die u wilt laden.

  Hier bevat het bestand vijf kolommen:

  • de eerste kolom bevat een code die samenvalt met de gebeurtenis: aankoop (meer of minder dan 3 000 euro), geen aankoop of terugbetaling voor een of meer aankopen.
  • de vier volgende kolommen bevatten de voornaam, achternaam, e-mail en het rekeningnummer van de klant.

  De indelingsconfiguratie van het te laden bestand valt samen met de configuratie die is gedefinieerd tijdens het importeren van gegevens in Adobe Campaign. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

 3. Geef bij de splitsingsactiviteit de subsets op die u wilt maken, volgens de Gebeurtenis kolomwaarde.

  De activiteit Splitsen wordt gedetailleerd beschreven in de sectie.

  Geef voor elke subset een van de waarden op in het dialoogvenster Gebeurtenis kolom.

  De Split de activiteit zal derhalve de volgende informatie bevatten :

 4. Geef vervolgens aan welke processen voor elk type bevolking moeten worden uitgevoerd. In ons voorbeeld gaan we Update the data in de database. Om dit te doen, plaats Update data activiteit aan het eind van elke uitgaande overgang van de splitsingsactiviteit.

  De Update data de activiteit wordt in de Gegevens bijwerken sectie.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1