Adobe Campaign starten launching-adobe-campaign

De console van de Cliënt van de campagne is een rijke cliënt die u toelaat om met uw de toepassingsserver(s) van de Campagne te verbinden. Leer hoe u de clientconsole kunt downloaden en configureren in deze pagina.

CAUTION
Controleer de compatibiliteit van uw systeem en tools met de Adobe Campaign Client Console in het dialoogvenster Compatibiliteitsmatrix

Adobe Campaign starten starting-adobe-campaign

U kunt Adobe Campaign starten door Start / All Programs / Adobe Campaign v.X / Adobe Campaign client console.

In het verbindingsvenster van de clientconsole kunt u bestaande databases selecteren of configureren en er verbinding mee maken met een gebruikersnaam en wachtwoord:

Verbinding maken met Adobe Campaign connecting-to-adobe-campaign

U kunt verbinding maken met Adobe Campaign via uw Adobe ID. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

U kunt ook verbinding maken met een toegewezen aanmelding/wachtwoord:

 1. Voer de id van de operatoraccount in het dialoogvenster Login veld.

  De beheerder van uw Adobe Campaign-platform geeft uw id op.

 2. Voer uw wachtwoord in het dialoogvenster Password veld.

  De eerste keer u tot het gegevensbestand toegang hebt, is uw wachtwoord dat aan u door de beheerder wordt gegeven. Wanneer u verbinding hebt, kunt u uw wachtwoord wijzigen via het dialoogvenster Tools > Change password… -menu. Details over operatoren en aansluitingen zijn beschikbaar in Toegangsbeheer.

 3. Klikken LOG IN ter bevestiging.

U hebt nu toegang tot Adobe Campaign-werkruimte.

Sommige sneltoetsen zijn beschikbaar op het tabblad Sign in screen:

 • Alle actiepunten kunnen worden geselecteerd via de Tab (van boven naar beneden) of de Tab + Shift (van beneden naar boven).
 • U kunt ook op de knop Enter toets.
 • U kunt de Escape toets om de Login en Password velden naar de laatst succesvolle verbindingswaarden.

Verbindingen instellen setting-up-connections

U hebt toegang tot de instellingen voor de serververbinding via de koppeling boven de invoerzone.

In de Connections venster, klikt u op Add > Connection.

Vervolgens definieert u de verbindingsinstellingen. Dit doet u als volgt:

 1. Voer een Label om een naam toe te wijzen aan uw databaseverbinding.

 2. Voeg het adres van de toepassingsserver toe in de URL veld. Neem contact op met de beheerder als u de verbindings-URL niet kent.

 3. Controleren Connect with an Adobe ID voor de operatoren om verbinding te maken met de console via hun Adobe ID. Raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

 4. Klikken OK om te valideren.

Operatoren en machtigingen operators-and-permissions

De id's en wachtwoorden van operatoren die toegang hebben tot de software en hun respectievelijke machtigingen zijn gedefinieerd door de systeembeheerder van Adobe Campaign in het dialoogvenster Administration > Access management > Operators knooppunt van de boomstructuur Adobe Campaign.

Deze functionaliteit wordt gedetailleerd beschreven in het dialoogvenster Toegangsbeheer sectie.

Verbinding met Adobe Campaign verbreken disconnecting-from-adobe-campaign

Als u de verbinding met Adobe Campaign wilt verbreken, gebruikt u het eerste pictogram in de pictogrambalk.

NOTE
U kunt de toepassing ook sluiten zonder u eerst af te melden.

Adobe Campaign-versie ophalen getting-your-campaign-version

De Help > About… kunt u de volgende informatie gebruiken:

 • versie aantal voor de cliëntconsole van de Campagne en toepassingsserver
 • build aantal voor de cliëntconsole van de Campagne en toepassingsserver
 • een koppeling om contact op te nemen met de Adobe Klantenservice
 • koppelingen naar het privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden en het Cookies-beleid van de Adobe

Telkens wanneer u het team van de Zorg van de Adobe bereikt, moet u het versieaantal verstrekken en aantal van uw de cliëntconsole en toepassingsserver van Adobe Campaign bouwen.

Verwante onderwerpen:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1